INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2012

 

 

Aker-sjef i opprørt farvann
Månedens intervjuobjekt ga seg som oberstløytnant i 2005. Senere gjorde han lynkarriere i fiskerinæringen. Nå sitter han med dynamitt i fanget. Skulle Norway Seafoods stenger dørene i Melbu og Hammerfest kan Olav Holst-Dyrnes få det veldig travelt med å beholde trålkonsesjoner i det selskapet han leder.


Marine Harvest topper
Listen over de 100 største fiskeriselskapene i 2011 er klar. Marine Harvest holder fortsatt stand på toppen. De nærmer seg ikke bakfra.


Fransk åpning!
Det tok over 100 år, men nå kan King Oscar omsider erobre det franske markedet med sine sardinbokser. Det meste av produksjonen skjer i Polen.Fisken ut av bistanden?
På 1950- og 1960-tallet var mye av norsk bistand rettet mot fiskerisektoren. I dag står fiskerihjelpen for under 1 prosent av bistanden.


  Les også  

Sjømat og bærekraft
Kolbjørn Giskeødegård tar et oppgjør med endel vrangforestillinger om norsk fiskeoppdrett. All ære til dem som er opptatt av miljø og bærekraft, men mange har en tendens til å overse viktige perspektiver.

Om ulver og makrell
Oli Samro er svært kritisk til makrellforvaltningen. Havforskerne har alt for dårlige metoder. For å løse makrellstriden trenger vi mer troverdige bestandsanslag, mener vår nye gjesteskribent. Han kommer fra Færøyene, og er bosatt i Nederland.

Satser friskt på verdiskaping
Båtsfjord er på full fart tilbake. Om Norway Seafoods samler sin filetaktivitet i Finnmark i Båtsfjord, vil det bidra ytterligere til en positiv utvikling. Vi har besøkt det som en gang var Norges største fiskevær.

Mer fersk, mindre frys
Anvendelsen av hvitfisken de siste 25 årene har holdt seg forbausende stabil. I dag går det litt mer til fersk bruk og litt mindre til frysing enn på 1980-tallet.

50 prosent økt markedsandel
«Dere må bli flinkere til å foredle fisken. På dette området har fiskeri- og havbruksnæringen i Norge mye å lære av kyllingindus­trien», skriver Marie Christine Monfort. Likefullt har Norges andel av sjømatimporten i Frankrike økt fra 9 til 13 prosent siden 2005.

Feilvisende navn
BarentsWatch dreier seg slett ikke bare om Barentshavet eller overvåking. Derfor bør navnet på dette positive og svært spennende prosjektet endres, mener Harald Østensjø.

Hard kamp om skatt og kvoter
Regjeringen på Island vil øke beskatningen av fiskeflåten. Det har skapt voldsom debatt på øya. Forslaget om å hente tilbake kvoter lar seg neppe gjennomføre, tror Petur Bjarnason.

Om økonomi og fisk
Ifølge FAO økte forbruket av fisk i verden med 1,1 prosent i 2011. I år forventes en økning på 2,6 prosent. Det er krig og elendighet over alt. Men sjømaten ser ut til å klare seg bra!

Fremtidens fiskefôr
«Fisk og Forskning» ser på mulighetene for å erstatte fiskemel og fiskeolje i fiskefôret. Det forskes intenst over hele verden, og det er nesten ingen grenser for hva man prøver å fremskaffe av alternativt råstoff.

Sjømatnasjon uten selvtillit
Vår mann i Provence er ikke imponert over regjeringens ambisjoner. Om målet er å bli verdens beste sjømatnasjon, er noe alvorlig galt. Det er jo Norge for lengst!