INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2013

 

 


Lakseoppdretter gjennom tre tiår
Månedens gullfisk har vært med på mye. I 1988 skremte han vannet av myndighetene med planer om fiskeoppdrett til havs. Så satset han på sild i Bodø og oppdrettslaks i Russland. I dag er han involvert i et konglomerat av selskaper, med Gifas og Salten-gruppen i front. Vi har møtt Kjell Lorentsen i Bodø.

 


Marine Harvest på topp
De halser bak, men ingen truer Marine Harvests posisjon som Norges største sjømatselskap. Vi har som vanlig listen over de 140 største

Verdens fremste sjømatnasjon
Ambisjonene er det ingen ting i veien med. Men den nye sjømatmeldingen blir litt for mye fine ord og litt for lite konkrete tiltak.4,2 prosent er sjømat
I fjor solgte NorgesGruppen sjømat for 2,4 milliarder kroner. Vi har møtt han som har hovedansvaret for denne varegruppen i Norges største dagligvarekonsern.


  Les også  

Om usikre bestandsestimater
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen tok vår utfordring, og kommenterer de store variasjonene i havforskernes bestandsestimater

Manglende tillit?
Mange mener at tilliten mellom fiskeriforvaltning og næring er under press. Advokat Halfdan Mellbye ser nærmere på årsakene og gir råd om hvordan den kan opprettholdes.

Mindre torsk — uviss pris
Mye tyder på at torskekvoten skal ned ca. 10 prosent i 2014. Isolert sett betyr det økte priser. Men mange faktorer spiller inn, og ingen av våre eksperter tør å spå. Det betyr at torskeprisen kan hoppe både opp og ned i året som kommer.

Isfritt Polhav
Norske myndigheter må mer på banen. Mange viktige interesser står på spill når isen smelter. Norges Fiskarlag må også engasjere seg. Hvis ikke risikerer vi at fisken og miljøet må vike for oljen, frykter Harald Østensjø.

Enkel filosofi for Norsk Fisketransport
Pris og kvalitet skal være så gunstig at oppdretterne ikke en gang tenker på å anskaffe egne brønnbåter. Norsk Fisketransport er tredje størst og skal vokse videre.

Fra 102 til 35 tålere
Enhetskvoter og strukturkvoter har ført til en kraftig reduksjon i antall trålere. Dette har samtidig ført til klart bedre lønnsomhet for denne flåtegruppen.

Marine Harvekst inn i himmelen
Hans Morten Sundnes tenker høyt om Marine Harvest og Cermaq og mulige måter å vokse videre på når man har nådd laksehimmelen.

Kina fortsatt størst
FAO-statistikken for 2011 har kommet. Den viser pen vekst både i fiske og oppdrett. Kina topper suverent alle statistikker. Norge har falt ut av «Topp 10»-listen over fangstnasjoner.

Alle matveier passerer Hamar
Månedens utgave av «Fisk og Forskning» handler mye om Knutstad & Holen AS på Hamar. Det er et selskap som har innovasjon og kompetanseformidling høyt på agendaen.