INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2015

 

 


Raskere på ballen
Han gir seg etter 18 år. Ingen har hatt jobben lenger. Månedens intervjuobjekt har deltatt på over 300 årsmøter i faglag og salgslag. Han har vært 7 år på reisefot. Hovedutfordringen fre­mover er at Fiskarlaget må blir mer synlig i den fiskeripolitiske debatten — og mye raskere på ballen!


Ingen over — ingen ved siden
Marine Harvest ASA troner suverent på toppen. I 2014 passerte omsetningen 25 milliarder kroner. Det har ingen norske sjømat­selskaper vært i nærheten av før.

 

Pluss/minus 50 prosent
Havforskerne hevder at usikkerhetsmarginen i bestandsberegningene er pluss/minus 20 prosent. Tallene viser at den er minst dobbelt så stor. Bestandsestimatene for NVG-sild hopper alt for mye opp og ned.
  Les også  

Helslakt III
Fiskeriministerens informasjonsstab lar fiskeripressen sitte på gangen og gir «Dagens Næringsliv» eksklusiv tilgang på nyheter. Det er sannsynligvis ulovlig, og gjør henne i alle fall ikke mer populær i sjømatnæringen.

Eneveldig småkonge
Det er blitt for enkelt å være eneveldig småkonge. Mattilsynet turer frem med meningsløse pålegg, mener Øystein Sandøy.

Ga døde fisker evig liv
Gjennom et langt liv i Fiskeridirektoratet ga kunstneren og tegnere Thorolv Rasmussen liv til de fleste fisker i norske farvann. Hovedverket var «Havet og våre fisker» i 1960.

Nytt på nett
Siden 1998 har vi fått en flora av nettbaserte nyhetsmedier for sjømat. De konkurrerer knallhardt om å bli sett, og har ulike strategier.

Ingen «easy fix»
Stå på som om Russland ikke eksisterer og ta høyde for mange år med kinesisk vrangvilje. Det er rådet fra NUPI-sjef Ulf Sverdrup til norske sjømateksportører.

Salt jubilant
Saltimport AS i Bergen feirer 100-års jubileum. Selskapet har ca. 15 prosent av det norske saltmarkedet, og selger hvert år ca. 40.000 tonn salt til fiskerinæringen.

Kongens fall
Lenge var det ingen over og ingen ved siden. Men i dag har Norge falt ned fra den pelagiske tronen. Makrell-avtalen med EU i 2010 har kostet mer enn den smakte, konstaterer Oli Samro.

Klippfiskpioneren John Ramsay
Jappe Ippe var kanskje først ute. Men det var skotten John Ramsay som virkelig fikk fart på klippfiskproduksjonen i Kristiansund og på Nordmøre.

Resirkulert torskekompetanse
Norsk torskeoppdrett ble en fiasko. Men mye av kompetansen har bidratt til å dra i gang oppdrett av mange andre martine arter.