INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 4 – 2017

 

 


Ringen er sluttet
Månedens intervjuobjekt startet yrkeskarrieren i Norges Fis­karlag. Nå snart 40 år senere, er han tilbake i laget — denne gangen som generalsekretær. I høst kan han bli genierklært. Men da må han først bidra til å løse en «gordisk knute», nemlig hvordan makten i Fiskarlaget skal fordeles mellom kyst og hav.


Marine Harvest fortsatt størst
I fjor passerte Marine Harvest for første gang 30 milliarder kroner i omsetning. For tiende året på rad troner selskapet øverst på listen over de 100 største i norsk sjømatnæring.

 

Tsaren i Stamsund
I sin tid var han blant de rikeste i Nord-Norge. Julius Marencius Heiberg Johansen i Stamsund var kjent over hele landet, og ubestridt «tørrfiskkonge» i Lofoten. Kallenavnet var «tsaren».
  Les også  

De store dominerer
I fjor solgte vi fisk til nesten 150 land. De 17 største sto for ganske nøyaktig 80 prosent av eksportverdien. I det store og hele er altså norske sjømateksportører avhengige av et lite antall markeder.


Byråkratisk og tungrodd system
Utviklingstillatelsene i oppdrettsnæringen skulle fremme teknolo­gisk utvikling. I dag, halvannet år etter at ordningen ble introdusert, spør advokat Halfdan Mellbye om den fungerer som den skal, eller om den bare har skapt et tungrodd byråkratisk system som medfører at kun noen få og store prosjekter blir realisert.

Går for sin 7. fiskeriminister
I rekken av partiprogrammer er vi kommet til Senterpartiet, som til nå har hatt seks fiskeriministre. Vi tar det for gitt at partiet har ambisjoner om sin syvende etter høstens valg.


Ferdigsnakka med Siri Martinsen
Hun dukker til stadighet opp i media som alle dyrs store beskytter. Siri Martinsen leder NOAH, og mener at dyr verken skal brukes til mat, klær, eksperimenter eller underholdning.

Mulighetens markeder
Norge selger fisk til hele verden. De hundre minste markedene står for kun to prosent av eksportverdien. Jakten på markeder som kan vokse seg store pågår året rundt. Vi har prøvd å sveipe over det som er av nye muligheter.


Det meste omsettes rund
De siste ti årene er det landet 9,7 millioner tonn sild og makrell i Norge til konsumanvendelse. 5,8 millioner tonn har gått rund og urørt av menneskehender ut i markedene. Av makrellen eksporteres over 90 prosent rund.


Highway to Heaven?

Svaret i dag er nok dessverre nei. Lønnsom utnyttelse av mesope­lagiske arter ligger noen år frem i tiden. Vi står overfor store utfordringer både i fisket, anvendelsen og forvaltningen av disse artene, mener forskerne ved SINTEF Ocean.

.
Kina — verdens sjømatgigant
Uansett hvordan vi regner havner Kina på topp. Landet kommer også til å trenge mye mer fisk i årene som kommer. Norge kan bidra til å løse deler av dette problemet, mener Erik Hempel.