nf5 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2000

Mye alvor i
møtesalen, men
også plass for
hyggelig sosialt
treff!
Maråk og Rasmussen
fant iallefall
tonen.

(Utsendelse tirsdag 13. juni)


 Månedens Intervju 


Tvisynt liberalist med høy analysefaktor
Månedens intervjuobjekt er det nærmeste man kommer et levende leksikon, og kan mer om lakseoppdrett enn noen annen. Lars Liabø er synonymt med Kontali, og da vet alle i oppdrettsnæringen hva det dreier seg om. Liabø har bakgrunn fra det Venstre som misliker offentlige reguleringer, og har hatt mye å irritere seg over i oppdrettspolitikken.


Under Lupen

Båtsfjordbruket under lupen
Kjell Olaf Larsen tjener gode penger på å produsere frossen filét i Finnmark, og har doblet omsetningen på fem år.


  Les også  

Duellen  Magnussen vrs Myrvang
Sist endte det uavgjort mellom regiondirektør i Hordaland, Terje Magnussen, og Råfisklagets adm. direktør Trygve Myrvang. Dermed braker de to sammen igjen.
Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

Norges 75 største i oppdrett
Asbjørn Reinkind og Hydro Seafood er fortsatt størst. Men Pan Fish og Stolt Sea Farm halser like bak. Vi har listen over de største oppdretterne

Didrik Vea ny styreformann
Sildelagetdiskuterte strategi, og ga Didrik Vea og hans styre carte blanche. Sildelaget skal bli en internasjonal markedsplass.

Et ubehagelig forklaringsproblem
Odd Nakken frykter at det er fisket ca. 400.000 tonn mer torsk enn fangststatistikkene viser fra 1995 til 1998. Det vil i så fall løse havforskernes forklaringsproblem. Det er all grunn til å ta Nakkens bekymring alvorlig. Sammenholder vi fangst og import av torsk med innenlandsk forbruk og eksport, kan noen og enhver få et forklaringsproblem. Statistikken er usikker, men tyder på at det er solgt langt mer torsk enn det vi offisielt har fisket.

Hurra!!!
På samme måte som vi kjøper oss fred i butikken ved å gi ungene sjokolade, gir Norge fisk over bordet i rikt monn når vi forhandler med andre nasjoner om ressursene i havet. På et eller annet tidspunkt skifter slike fiskeriforhandlinger karakter fra fiskeripolitikk til utenrikspolitikk, skriver Knut Arne Høyvik.

En invitasjon til «løvens hule»
Landbruket har mye å lære av fiskeri og havbruk, ikke minst at det kommer mye godt ut av å fjerne offentlig støtte. Erik Hempel er invitert til «løvens hule», Landbrukshøgskolen på Ås, for å fortelle hva fiskeri og havbruksnæringen har gjort for å komme på offensiven. Han vet ikke helt om han tør å foreskrive samme medisin for bøndene.

Er videreforedling ulønnsomt?
Lavest mulig kostnader er hovedstrategien til norske fiskeoppdrettere. De færreste satser på videreforedling, eller differensiering, fordi de ikke tror at det gir lønnsomhet. Men kanskje er det bare tidkrevende å lykkes, skriver forsker Geir Grundvåg Ottesen.

Verdsetter laksens indre
Vi har besøkt Vikholmen Bioprosess AS som lever på død fisk. Ifjor produserte bedriften olje og protein av ca. 8.000 tonn biprodukter fra lakseindustrien.

Konkurs på EØS-kravene
Hans Gjendem AS på Vigra fikk så mange pålegg av Kontrollverket at bedriften til slutt bukket under. Industrien tvinges til å investere og ekspandere for å tilfredsstille kravene, og det er snart ikke liv laga for småbedriftene, sier Leif Gjendem.

Rapport fra Aqua Vision 2000
Erik Hempel rapporterer fra årets Aqua Vision i Stavanger. Her fikk han også noen ord med toppsjefen i Nutreco, Wout Dekker, som forteller at selskapet akter å intensivere satsingen i Asia.

Refleksjoner om oppdrett av torsk
Mange spør seg hva som skjer den dagen vi oppdretter 200.000 tonn torsk. Vil det skape problemer for fiskerne? Seniorredaktøren tror ikke det. Men det vil kreve en betydelig forskningsinnsats å utvikle en oppdrettstorsk som egner seg for salting og frysing

Les også
Månedens Gullfisk, NF’s Blå og Smånytt fra fiskerinæringen, som du finner fra side 83. Vi har presentasjon av nye fiskerikandidater, kommentarspalten til Arve Bakken, omtale av nye fiskebåter, Duellen på side 91 og mye annet interessant stoff. Vi minner dessuten om annonsen.


Tilbake til hovedmeny