nf9 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2001

Norge har mange fiskeindustrianlegg.
Modolv Sjøset AS er et av dem. Vi har lista over de 100 største.
(Utsendelse mandag 11. juni)

 
 


Hovedutfordringer ved et årtusenskifte
«Norsk «Fiskerinærings» jubileumskonferanse på Holmenkollen Park Hotel Rica samlet nesten to hundre deltakere, dyktige innledere og et meget skarpskodd panel med fiskeriminister Otto Gregussen i spissen. Vi tok konferansen opp på bånd, og fra side 30 kan du lese det meste av det som ble sagt.
Pan Fish størst
Pan Fish er størst, men Paul Birger Torgnes og Fjord Seafood vokste mest i prosent. Vi har listen over de 130 største i fiskeri- og havbruksnæringen.


  Les også  

Duellen
Sivertsen mot Godø!
Det kan svinge kraftig også i duellverdenen. Etter at fiskeoppdretternes Tarald Sivertsen vippet hyperveteran Trygve Myrvang av tronen sist, lurte vi litt på hvor vi skulle finne en ny, dugende utfordrer. Da valget omsider falt på klippfiskeksportør Ove Godø i Ålesund-selskapet Atlantic Seafood, var vi ikke lite spente på utfallet. Prøv deg selv, trykk på den blå overskriften. Dersom poengene tikker inn, må du ringe oss.
Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

Hovedavtalens far
Magnus Andersen er den eneste som har vært Fiskeriminister to ganger. Han ble Hovedavtalens far og EU-kampens taper.

 

Hva er galt i hvitfisksektoren?
Odd Helge Skog i Nordnorsk Vekst vet hvor skoen trykker. Les hva Skog mener må til for å redde norsk frossenfiskindustri.

 

Fiskeridepartementet bør bestå
Å avvikle Fiskeridepartementet kunne muligens ha noe for seg for 15 år siden, men ikke i dag. Fiskeri- og havbruksnæringen skal bli Norges viktigste inntektskilde i løpet av de neste 20-30 årene, og Fiskeridepartementet kan bidra svært positivt for å utløse vekstpotensialet.

 

Oppdrettstorsken blir salgslagsmonopolenes bane
Fiskesalgslagene vil ha omsetningsretten på oppdrettstorsk. Det forstår vi godt. Men NF's Blå tror resultatet blir noe annet. Innen Norge produserer hundre tusen tonn oppdrettstorsk er salgslagenes monopol historie.

 

Retten er satt
Stortinget er på ville veier. Når fiskeriforvaltningen både kan utøve, dømme og straffe basert på et regelverk som det selv har produsert, er rettssikkerheten alvorlig i fare, skriver Knut Arne Høyvik. Han forlanger den samme rettspleien for fiskerne som for resten av befolkningen.

 

En fiskeripolitikk i oppløsning?
Torben Foss ønsker en nedbygging av fiskeriforvaltningen. Han vil avvikle legal-monopolet i førstehåndsomsetningen, støpe Deltakerloven på nytt, overhale kvalitetsforskriftene og overføre kontrollansvaret til Justisdepartementet og Helsedepartementet.

 

En kyst befolket av innvandrere?
Econs Ola Nafstad tror ikke at mangel på arbeidskraft vil hindre fiskeri- og havbruksnæringen i å utvikle sitt vekstpotensiale. Det avgjørende i så henseende blir evnen til produktivitetsforbedring. Men tilgangen på importert arbeidskraft vil uansett være helt vesentlig for bearbeidingsindustrien.

 

Norsk laksenæring ved et tidsskille
I utgangspunktet bør vi ikke forlenge lakseavtalen med EU. Om vi skal styre produksjonen av laks er fôrkvoter det beste alternativet. Nye konsesjoner bør brukes til å fylle «hvite flekker» på oppdrettskartet, og videre utvikling av oppdrettsnæringen forutsetter at vi utnytter våre komparative fortrinn best mulig, mener Frode Blakstad.

 

Utagerende fisking
I 1999 la utenlandske turister igjen 21 milliarder kroner i Norge. Dersom 1 milliard av dette kom fra de som var her for å fiske, betalte de en kilopris på mellom 60 og 80 kroner, har Hans Morten Sundnes regnet ut. Han har et relativt avslappet forhold til turistfisket.

 


Tilbake til hovedmeny