nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2002

Norges 70 største
oppdrettsselskaper
i 2001.
(foto: Vidar Vassvik)

(Utsendelse tirsdag 18. juni)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Eplet som falt helt inntil stammen
Det er ikke mange overskriften passer bedre om enn månedens intervjuobjekt. Faren ledet Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag i 34 år, sønnen har hittil holdt ut i 21. Vi har møtt nestoren blant salgslagsdirektørene, som kan takke sunnmørsfiskernes inngrodde skepsis mot Norges Råfisklag for at han ikke fikk sparken.
Fra merdvolum til overflateareal
Ifjor nedsatte Otto Gregussen Produksjonsreguleringsutvalget for å gjøre verden enklere for oppdretterne. Men det var slett ikke så enkelt. I disse dager kommer utvalgets innstilling, og det mest dramatiske forslaget blir sannsynligvis å gå over fra å måle konsesjonene i volum til å måle dem i overflateareal.


  Les også  

Duellen
Astri Pestalozzi vrs. Torben Foss
Hun har fosset frem som en tigerhai og ikke vist nåde mot noen av utfordrerne. Denne gang stiller vi imidlertid med en skikkelig ringrev i fiskeri- og havbruksnæringen, nemlig Torben Foss, som nå jobber i PriceWaterhouseCoopers i Bergen. Resultatet finner du ved å trykke på overskriften.


Pan Fish størst
Ifjor var Arne Nore og Pan Fish fortsatt Norges største oppdrettsselskap. Vi har listen over 70 de største oppdrettsbedriftene i 2001, rangert etter omsetning.

En ordkunstner av rang
Svein Munkejord hadde en skarp tunge, for skarp sa mange. Men det vi vil huske han best for er innføringen av fartøykvotene i kystflåten.

Røde reker og røde tall
Rekeindustrien har i dag minst like røde tall som den nykokte reka de lever av. Vi har tatt pulsen på en bransje som sliter med syv landeplager.

Hva med å speilvende Råfiskloven?
Da Råfiskloven ble skapt på slutten av 30-tallet sto fiskerne med bøyd nakke på væreiernes kontorer. Nå er rollene skiftet. Fiskerne sitter med verdifulle rettigheter til å høste fisken i havet, og industrien blir skviset både på kaikanten og mot kundene. På 30-tallet skulle Råfiskloven bidra til å holde eksportprisene oppe, i dag truer den med å prise oss ut av markedet. Løsningen er like enkel som den er genial. La oss speilvende Råfiskloven, og gi FHL enerett til å fastsette maksimalpriser på førstehånd!

De spår prisutviklingen
«Norsk Fiskerinæring» har fått landets fremste fiskeeksportører til å spå prisutviklingen for våre viktigste fiskeprodukter det kommende året.

27.000 trailere med fisk
Skip er billigst, bil er raskest. Disse to enkle kjennsgjerningene forklarer hovedmønsteret i fisketransporten fra Norge. Ifjor gikk det 27.000 trailere fullastet med fisk ut av landet. I volum er det skipsfarten som dominerer. 60 prosent av fisken blir eksportert på kjøl.

Med Kina i blikket og flatfisk i tankene
Pan Marine ASA er litt kjerringa mot strømmen. Mens andre satser på torsk, går Pan Marine først for piggvar og flyndre. Ifjor omsatte selskapet for 415 millioner kroner.

Er det størrelsen det kommer an på?
Ove Nesbø, som til daglig jobber med strategi og endringsledelse i Cap Gemini Ernst & Young, har skrevet en interessant artikkel om hvilke drivkrefter som ligger bak fusjoner og allianser i næringslivet. Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på.

Logistikk-utfordringer i sjømatnæringen
Med utgangspunkt i logistikk-utfordringene for fiskeri- og havbruksnæringen i Sør-Trøndelag, har Trude Olavsen og Trond Rosten i KPMG forsøkt å skissere endel fremtidige logistikk-løsninger for sjømatnæringen i Norge.

 

 


Tilbake til hovedmeny