nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2003

PanFish er størst
totalt - Marine
Harvest er størst
i Norge.
(Utsendelse mandag 23. juni)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Fiskerikandidaten som ble publisher
Nils Torsvik er en pressemann av den typen det dessverre finnes alt for få av. Han er rederlig, har høy integritet og ingen skjulte agenda. Som publisher i «Fiskaren» har han gjort avisen både mer leseverdig og kontroversiell. Men det har kostet dyrt, og foreløpig ikke økt opplaget.Pan Fish på topp
Pan Fish holdt stand som Norges største oppdrettsselskap i 2002. Det er ganske sikkert Atle Eides ambisjon også for i år.

Alt Mack til Opstad
Mack-Konsernet har tapt stygt på sin fiskerivirksomhet. Nå har Dag Eivind Opstad fått i oppdrag å snu skuta.


 

Glem særordninger
Steffen Smidt er klokkeklar. Forhandlinger om EU-medlemsskap dreier seg ikke om å endre EU’s fiskeripolitikk. Slik vil det være når Norge søker også!


  Les også  

Duellen
Aasjord vrs. Landmark
Fiskeridepartementets Landmark har dessverre feid unna all motstand. Vi har ikke vært dyktige nok til å finne motstandere. Målsettingen er jo alltid å knekke mesteren. Denne gang stiller adm. direktør Arild Aasjord i Brødrene Aasjord som skarpskodd utfordrer.


Havforskningen i krise
Gladbudskapet til tross; at det er mer torsk i havet enn tidligere antatt bekrefter at bunnfisk-forskningen er inne i en dyp krise. Modellbruken er omstridt og rådgivningen alt for usikker.

Pressen og poesien
Øystein Sandøy har tatt dikterpennen fatt. Første vers begynner slik: «Fola, fola Bakken, no er Bakken sint for to». Så kan du jo slå opp på side 21 og sjekke hvem det er som får sitt pass påskrevet.

Lakseplunder til 150 millioner kroner
Hva norske fiskeoppdrettere alt i alt har tjent eller tapt på lakseavtalen med EU, vet ingen. Men vi har forsøkt å beregne hva det har kostet myndigheter, organisasjoner og oppdrettere å etterleve avtalen. Prislappen lyder iallefall på 150 millioner.

Korrupt marked med kraftig vekstpotensial
«Norsk Fiskerinæring» har vært i Ukraina. Et spennende marked med stort potensial, men også mange fallgruber.

Holder Japan koken?
Fra 1970 til 1990 vokste Japan frem som et av fiskerinæringens viktigste markeder takket være lodde, reker og makrell. Siden 1999 har landet lengst i øst ligget suverent på toppen, selv om eksportverdien har falt hvert år.

Johannes Hamre vrs. Odd Nakken
Vi inviterte de to forskerveteranene ombord i nye «G. O. Sars». Det ble et møte mellom loddemannen og bunnfiskforskeren som lever i samme hav, men som i øyeblikket befinner seg i hver sin båt.

Dyrking av blåskjell i Norge
Etter oppdrag fra Fiskeridepartementet har KPMG vurdert nye arter i oppdrett. Den første artikkelen i serien omhandler blåskjell. Dessverre har norske blåskjelldyrkere gjort nesten alle de feil det er mulig å gjøre.

Reisebrev fra Asia
Erik Hempel har vært i Singapore og målt temperaturen ved ankomst. Sars-spøkelset har lagt sin klamme hånd over turisme og næringsliv, men også satt igang prosesser som vil gjøre fiskeindustrien i Fjerne Østen enda mer konkurransedyktig.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny