nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2005

Glitrende
lønnsomhet i
ringnotflåten.
Over 50 prosent
i egenkapital!

(Utsendelse onsdag 22.juni)

 


Ekspansiv nordmøring
Han er nesten navnebror med fiskeriministeren, har jobbet som anleggs-slusk og pølsemaker, snekker, sprengningsbas og brisling-fisker. I dag kjøper og selger han fisk for rundt 100 millioner kroner i året. Møt Steinar Ludvigsen, innfødt kristiansunder med klokketro på at det går an å drive fiskerivirksomhet i Finnmark.

 


Fjord Seafood på topp
Fjord Seafood og Helge Midttun klorer seg fast på toppen. Men bak halser vekstkåte konkurrenter. Se listen over de største i oppdrett.


 

 

50 mill. er for mye
Ringnotflåten har solid økonomi, men den som betaler 50 mill. for 100 basistonn, har enten en kalkulator som regner feil eller stor tro på høyere makter.

Hvem betaler tollen?
I mai kostet det 5 kroner pr. kilo i straffetoll å selge fersk laks til EU. Så langt er det foredlingsindustrien i EU som har fått svi. Men det kan endre seg!  Les også  

Duellen
Sveen vrs. Johansen
To øyboere møtes i Duellen. Den ene fra Svanøy, den andre fra Røst.


Lisbeth eller Lars Peder
Hun er ute av FHL-styret, men fortsatt glohet kandidat som ny fiskeriminister. Om de rød-grønne vinner valget og AP får Fiske-ridepartementet er Lisbeth Berg-Hansen vårt stalltips. Men vi tror mest på Lars Peder Brekk.

Politikk og raketter
Øystein Sandøy tror knapt sine egne ører. SV og SP vil sende fabrikktrålerne til spiker. Hva har skjedd med gamle, solide Senterpartiet, som en gang prøvde å tilgodese alle flåtegrupper?

Animal Farm
Inge Flage trekker klare paralleller mellom grisene i "Animal Farm" og ledelsen i Norges Fiskarlag. Alle fartøygrupper er like, men noen er likere enn andre!

Grenseløs blå planet
Blue Planet vil lage globale nettverk for havbruk. De skal favne det meste som kan dyrkes frem fra salt sjø. Nå overtar selskapet også ansvaret for AquaVision.

Fisker i arkivene
"Fiskerihistorisk Arbeidsgruppe" i Ålesund frykter at verdifullt materiale om fiskerinæringen på Nordvestlandet skal gå tapt. Nå vil de kartlegge innholdet i næringens arkiver.

Blå eller rød-grønn åker?
Høstens Stortingsvalg representerer et reelt fiskeripolitisk veiskille. Men Stortingets behandling av meldingen om den blå åker avdekker at det er stort sprik også blant de rød-grønne. I strukturpolitikken kan faktisk det meste komme til å skje.

Fra Lübeck med maskiner
Det startet i 1919. I dag finner vi Baader-maskiner langs hele norskekysten. Knapt noen utstyrsleverandør har betydd mer for utviklingen av norsk fiskerinæring.

Blåskjell og kamskjell først i løypa
Færingen AS satser på skjell. Det krever tålmodighet, langsiktighet og at man ikke spiller alt på en hest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny