INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2006

Vaktbikkje og irettesetter!
Månedens intervjuobjekt er glad i natur. Følgelig misliker han mye av det som skjer i fiskeri- og havbruksnæringen. Overfiske og lakserømming er regelrett vandalisme og må ta slutt. Vi har møtt Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF og en av Norges største miljøkjendiser. Han sparer ikke på kruttet! 

70 største i oppdrett
Ifjor var Cermaq Norges største oppdrettskonsern rangert etter omsetning. Vi har listen over de 70 største i oppdrettsnæringen.

Melk og brød med omega-3
Denomega og Leif A. Riege satser på «functional foods». Målet er å proppe vanlige matvarer med omega-3. Potensialet er enormt om man gjør det på rett måte.


Fiskebåt jubilerer
Fiskebåtredernes Forbund fyller 60, og har all grunn til å feire. Forbundet har aldri stått sterkere enn i dag. Solid internt samhold og dyktig ledelse er mye av forklaringen.  Les også  

Duellen
Wendsel vrs. Algrøy

Sist ble det uavgjort. Det betyr omkamp. I Duellen er som kjent ingen like gode. En er best. Hvem som sto oppreist av Halvard Wensel og Hans Inge Algrøy da røyken la seg kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Gilde fiskeretter
Alarmklokkene kimer i Gilde og det er på tide å bruke penger som en statsstøttet full sjømann på reklame og markedsføring av fisk og sjømat. La ikke landbruket ha fritt spillerom med biff og kylling i butikkhyllene, skriver Øystein Sandøy.

Sjøslag om viktig prinsipp
Den nye Havressursloven dreier seg om små sjøorganismer og store prinsipper. FHL og Fiskarlaget vil at alt fiske skal være tillatt med mindre det er forbudt.Men sterke krefter vil speilvende loven. Da blir alt forbudt med mindre det er lov!

Alt er feil
EU har gjort alt feil. Kommisjonen har manipulert og trikset med utvalg og priser, og ignorert fakta som ikke passet med oppdra-get; å «ta» norsk oppdrettsnæring for dumping.

Vellykket politikk
Kvotesystemet på Island har fungert etter hensikten. Det har gitt færre aktører og økt lønnsomhet, konstaterer Petur Bjarnasson. Mange i Norge hevder at det foregår en slags krig på Island om kvotesystemet. Det er i så fall en krig de færreste islendinger opplever.

Friske penger fra fortiden
Midler fra fond og legater er som et varmt pust fra en tid som var. Vi har sett på dem som er aktuelle for fiskerinæringen. Mange har hatt betydning. Men med dagens rentenivå blir pusten ofte for svak.

Å få rett i Brüssel!
Det nytter å protestere, men man må argumentere på rett måte. Torben Foss har lang erfaring fra rettspolitisk arbeid mot EU-Kommisjonen, og vet hvilke fallgruver man må unngå.

Oppdrett og verdenshandel
Erik Hempel har studert statistikkene fra FAO, og konklusjonen er klar; oppdrettsfisken overtar. Oppdrettsfisk er blitt svært billig å produsere, og forbrukerne lar seg ikke nøde.

Tusen år og i startgropen
«Fisk og Forskning»-redaksjonen har deltatt på det årlige vårmøtet i Tørrfiskforum, og har denne gang fokus på FoU i tørrfiskbransjen. Vi har besøkt Værøy og snakket med Frank Jakobsen.