INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2007

Se torsken, se torsken.......!
Nå kommer oppdrettstorsken for fullt. Og først i løypa finner vi Codfarmers og Øystein Steiro. Det siste året har selskapet hentet inn drøyt 250 millioner kroner i frisk kapital. Det koster penger å øke produksjonen fra drøyt 1.000 tonn til 20.000 tonn på 5 år. Steiro tror på et nytt lakseeventyr - med torsken i hovedsetet.
De største i oppdrett
Norges største fiskeriselskap, verdens største havbruksselskap. Ifjor slaktet Marine Harvest nesten 380.000 tonn laks og ørret.

Fortsatt stor prisforskjell
Fiskerne i Nord-Norge får vesentlig dårligere betalt for fisken enn kollegene lenger sør. Vi snakker om 80-90.000 kroner pr. årsverk. Mye skyldes graden av ombordproduksjon.   
             


Stor glede av SkatteFUNN
I "Fisk og Forskning" tar vi for oss SkatteFUNN. Ordningen har bokstavlig talt vært et funn for fiskeri- og havbruksnæringen. Ifjor ble 400 mill. kr. refundert marine prosjekter.


  Les også  

Duellen
Nakken vrs. Flem
Bergen mot Ålesund, sild mot torsk. I Duellen tørner to salgslags-direktør sammen.

Om liv og lære
Øystein Sandøy anbefaler filmen "Gymnaslærer Pedersen" til alle som lurer på hva AKP (ml) egentlig sto for. Da han i mai overvar Stortingets høring om strukturpolitikken følte han seg satt 30 år tilbake i tiden.

Hakket før rødt kort!
Ifjor rømte nesten 1 million laksefisk for norske oppdrettsanlegg - fire ganger så mye som regjeringens målsetting for 2008. Fagre ord og løfter holder ikke lenger. Fortsatt vekst i oppdrettsnæringen forutsetter at rømmingstallene må ned.

Fiskepulver mot AIDS i Afrika
Lege Cato Aall oppsummerer situasjonen. Små kvanta fiskemel i kosten gjør underverker i kampen mot HIV og AIDS. Men noen må produsere melet og bringe det ut der behovet er størst.

Den islandske ekspansjon
Icelandic Group ble i sin tid stiftet som et islandsk Frionor. På 90-tallet brøt monopolet sammen, og selskapet ble børsnotert. Deretter startet ekspansjonen for alvor, ikke bare i fisk, men i mange bransjer. Mange på Island synes den har vært stor nok, rapporterer Petur Bjarnason.

Kjøkkensjefene vil ha mer fisk
Dialogforumet Mafa Horeca søker innovative fiskeribedrifter som vil være med på å utvikle nye fiskeretter for horeca-markedet. Over 1.000 kjøkkensjefer er på jakt etter gode ideer.

Fra nordsjøtrål til pelagisk trål
Harald Østensjø har bladd i boken om Sør-Norges Trålerlag. Her finner vi den interessante historien om trålnæringen i Sør-Norge. Tendensen de senere årene har vært klar. Rettighetene samles på færre hender.

Pollocken får ansikt
Utydelig, anonym, billig og mangetallig. Alaska pollock har mange navn. Nå har den fått fint blått MSC-stempel på sporen og tar stadig større plass i kjølediskene. Kanskje våger nye pollock-frelste seg også over på fisk som kommer fra Norge, skriver Hans Morten Sundnes.

Grådighet, tørst og sex!
Da fiskerinæringen i Namibia skulle ha stand på sjømatmessa i Brüssel, bestemte man seg for å utnytte folks svakere egenskaper; grådighet, tørst og sex. Det ble en stor suksess, konstaterer Erik Hempel.