INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2009

(Utsendelse fred. 19. juni. 2009)

Det står alltid en kvinne bak
Anders er sjefen og den som fronter utad. Men bak forretningsmenn med suksess står alltid en sterk kvinne. I dette tilfellet heter hun Anita, og har vært med siden starten. I dag er hun adm. direktør i Fjordlaks Aqua, og har det fortsatt vondt. Å ta livet av 2 millioner frisk ørret er ingen hyggelig opplevelse.

   Størst i oppdrett
Marine Harvest er størst totalt og størst i oppdrett. Vi har listen over Norges største oppdrettsselskaper rangert etter omsetning i 2008.


Ikke lenger smått og godt
!
I 1991 ble eierbegrensningene fjernet i oppdrettsnæringen. Lokalt og smått var ikke lenger godt nok. Therese Tande har skrevet masteroppgave om hvorfor det skjedde.
Måltides Hus
«Fisk og Forskning» var tilstede da Måltidets Hus ble åpnet i Stavanger, og presenterer fire spennende FoU-prosjekter tilknyttet huset.


  Les også  

Duellen
Sivertsen vrs Nilsen.
Sist tok Tarald Sivertsen endelig knekken på Trond Williksen. Nå får han en ny kjenning å bryne seg på, nemlig Stig Nilsen i Lerøy Aurora. Hvordan det gikk kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Forlis — løste og uløste gåter
Øystein Sandøy har lest boken «Forlis» av Alf R. Jacobsen. En velskrevet og tankevekkende bok som forteller oss at mange fiskebåter i Nord-Norge — og særlig Finnmark — rett og slett har vært for små.

Optimisme for 2009
Oppdrettslaks og pelagisk går så det suser. For disse sektoren kan 2009 ble det beste året gjennom tidene. Torskesektoren sliter, men også her finnes lyspunkter, konstaterer Kolbjørn Giskeødegård.

KBS-marked til 16-17 milliarder
I serien om Horeca-markedet for fisk er vi kommet til det som gjerne kalles KBS, dvs. kiosk, bensinstasjon og service. Her dominerer pølser og hamburgere.

Slipp redskapsbruken fri
Spiller det noen rolle om man fisker en fartøykvote med trål, not, snurrevad, garn eller krok, spør Harald Østensjø. Han mener den pelagiske flåten bør få fiske med de redskapene som til enhver tid egner seg best.

Helgas lille blå
Regjeringens nye strategiplan for marin sektor er full av honnørord, grafer og bittesmå Soria Moria-erklæringer. Det er både en plan og en skrytliste. Helga Pedersen tror mye blir anderledes om Høyre og FrP overtar makten etter høstens valg.

Støt eller hodeslag?
Fra 1. januar 2010 er det forbudt å bedøve oppdrettsfisk med CO2. Mattilsynet har godkjent elektrisk støt eller hodeslag som alternative metoder. Men ingen av dem er perfekte.

Det stemmer bedre og bedre
Innsatsen mot ulovlig fiske viser resultater. Ifjor gikk «ressursregnskapet» for torsk nesten opp. Men nå får vi vel Fiskeri­direktoratet på nakken for å være useriøse og tabloide.

Prissammarbeid på kjøpersiden
Torben Foss var til stede på årsmøtet i Sildelaget i Bergen, og har sett nærmere på de juridiske sidene ved at kjøperne samarbeider for å holde fiskeprisene nede. I prinsippet er det svært strenge regler for slikt samarbeid.