INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2012

 

 

Hva nå EU?
EU er midt inne i en prosess med å revidere den felles fiskeripolitikken. Viktige stikkord er forbud mot utkast, omsettelige kvoter, mer penger til strukturtiltak og mindre penger til å trekke fisk ut av markedet. Vi har sett litt nærmere på hva som skjer, og på EU som fiskeriunion.


Råfiskloven til besvær
Nakken forsvarer Råfiskloven med nebb og klør. Men argumentasjonen er hul. Konkurranse er bra, men kun så lenge kjøperne konkurrerer.


Østen og Norge på topp
Norge har tre selskaper inne på topp 10. Men verdens største sjømatselskap er fortsatt Marhua Nichiro, som omsatte for 56,5 milliarder i 2011.Gresk drama
Inge Furre i Sparebanken Møre tror det kan gå mot en todeling av økonomien i Europa. Dropper Hellas euroen, kan effekten bli ubehagelig.


  Les også  

En modig mann!
Inge Halstensen har kjøpt torsketråleren «Granit IV» til rekord­pris. Vi tror Inge har planer om å drive ringnot og torsketrål med samme fartøy.

Størst på laks og pelagisk konsum
Skagerak Group satser på to hester — foredling av norsk oppdrettslaks og pelagisk konsum. Selskapet, som omsetter for tett på en milliard kroner, er størst i Danmark på begge deler.

Marine Harvest på topp igjen
Norges største sjømatselskap er også størst på oppdrettslaks. Vi har som vanlig listen over Norges 50 største oppdrettsselskaper.

London cab
Oli Samro har kjørt taxi i Manchester. Det fikk han til å tenke på fiskerinæringen.

Deltakerloven må endres
Harald Østensjø er ikke i tvil. Deltakerloven må endres slik at eiere ansatt i rederiet kan regnes som aktive fiskere, enten de er på sjøen eller jobber i administrasjonen på land.

Gjelden øker
Gjelden øker i alle deler av fiskeri- og havbruksnæringen. Men som andel av de samlede eiendelene (aktiva) har gjelden falt med 10 prosentpoeng siden 2003.

Still going strong!
Siden 1988 har Andersen Truck AS i Trondheim solgt 3.500 Still-trucker i Midt- og Nord-Norge. I fiskerinæringen nordpå er det Andersen Truck som «ruler».

Distriktskatt er tull!
På Island raser debatten om skatt på retten til å fiske. Regjeringen har foreslått å femdoble dagens skattenivå. Petur Bjarnason er enig i at det kan være for mye, men ber rederne akseptere en viss økning.

Klar for nye verdensordning?
Mens USA og Europa sitter på kanten av stupet, er det kraftig økonomisk vekst i Asia og Afrika. Erik Hempel ber norske fisker­iaktører være på hugget overfor det som kan resultere i en ny verdensordning i internasjonal handel. Ikke i dag, ikke imorgen, men på noe sikt.