INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2013

 

 


Brødrene Sperre AS
ledes av en søster. Hun er månedens intervjuobjekt og daglig leder for den største fiskeribedriften i Møre og Romsdal.

 


Marine Harvest ASA
er størst i verden, og følgelig også størst i Norge. Vi har listen over de 50 største oppdrettsselskapene i Norge i 2012, rangert etter omsetning. Her fra et Marine Harvest-anlegg på Tustna.

Det blir stadig færre av dem.
De siste fem årene er antallet redusert med nesten 20 prosent. Om du lurer på hvem som fortsatt er igjen og hvor mye de slakter, skal du slå opp på side 75
  Les også  

Det siste budet fra Marine Harvest forteller at John Fredriksen satser på et regjeringsskifte. Når Erna overtar går prisen på Cermaq ned.

Det som fort kommer, fort går. Øystein Sandøy synes synd på fiskere som knapt eier klærne de står i etter et langt liv på havet.

Syse-regjeringen gjorde tre smarte grep. Her ligger det meste av forklaringen på at sjømateksporten er tidoblet siden 1990, mener Torben Foss.

Lafjord-dommen er et sviende slag for skattemyndighetene. Den setter realitetene foran formalitetene, og bør ikke ankes.

ICES har gudestatus. Oli Samro etterlyser politikere og forvaltere som tør å stille spørsmålstegn ved forskernes høyst tvilsom­me estimater av makrellbestanden.

Fra 2007 til 2011 doblet marin ingrediensindustri sin omsetning. Fortsatt består den av mange spennende bedrifter i en utviklingsfase.

Skal vi tro Pareto er det strålende utsikter for de børsnoterte laksegigantene. Fra 2012 til 2014 vil de øke omsetningen med 30 prosent og mer enn tredoble overskuddet.

Firda Seafood har investert over 100 millioner kroner i nytt slakteri. Ola Braanaas satser så det svir og regner med at lykken enda en gang står den kjekke bi.

På merdkanten økte lønna med 14 prosent fra 2008 til 2012. Toppsjefen i de børsnoterte sjømatselskapene økte sin lønn med 17 prosent. De har til salt på kaviaren!

«Fisk og Forskning» har besøkt Profunda på Sunnmøre, som har droppet leppefisken og nå satser på stamfisk av laks.