INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2014

 

 


Sjefen for FIM
Han tilhører den eksklusive gruppen av personer som har vært månedens intervjuobjekt to ganger. Sist var han konsernsjef i Nergård, nå holder han styr på 70 forskere i Nofima. Magnar Pedersen har fortsatt tro på videreforedling i Norge, men det må tas noen viktige grep.


Kvoteverdier for 5,7 milliarder
Kystflåten mellom 21 og 28 meter består av 72 fartøyer. De besit­ter kvoter for nesten 6 milliarder kroner, eller 80 millioner hver. Øverst på listen ligger «Kremmervik» fra Austevoll, den eneste båten i Norge som har strukturert SUK.

 

Tromsø på tredjeplass
I serien om sjømatbyer er vi kommet til byen på tredjeplass — Tromsø. Her finner vi det meste som har med fisk å gjøre. Nergård har hovedkontor i Tromsø, her er Nofima, Norges fiskerihøgskole, Råfisklaget og Sjømatrådet.
  Les også  

Bønder og fiskere
Bøndenes ønskeliste er blitt så lang at den simpelthen ikke kan oppfylles. Jordbruk og fiske har fjernet seg så mye fra hverandre at de to næringene knapt nok kan sammenlignes, konstaterer Øystein Sandøy. Og bra er det!

Innelåste kvoter
Mange fiskebåteiere har utnyttet gunstige «nybyggingsordninger» til å strukturere litt i det skjulte. Men hva skjer om kvotetak­ene heves?

Marine Harvest rykker i fra
Vi har som vanlig listen over de 50 største oppdrettsselskapene i Norge etter omsetning. I fjor rykket Marine Harvest i fra, selv om produksjonen i Norge falt med 13 prosent.

69 prosent blir utnyttet
I fjor ble det generert 867.000 tonn restråstoff i norsk sjømatnæring. Av dette ble 69 prosent utnyttet. Lakseblod og hvitfiskhoder er noe av det som utnyttes minst.

Må «kvinne seg opp»
Veksten i matproduksjonen i Norge vil komme fra marin sektor. Men da må FoU-innsatsen økes. Harald Østensjø ber regjeringen «kvinne seg opp», om de hårete vekstmålene skal nås.

Seiler skottene sin egen sjø?
Hans Morten Sundnes har vært i Skottland. 18. september skal det stemmes om tilhørigheten til Storbritannia. Vår utsendte har tatt pulsen på sjømatnæringen i sekkepipelandet.

Da Hitrasyken herjet
I august kommer det nye praktverket om norsk fiskeri- og kysthis­torie. I det femte bindet, som omhandler oppdrettsnæringen, kan vi selvsagt lese om da Hitra fikk navnet sitt uløselig knyttet til en skummel bakterie.

Byråkrati og produktivitet
Produktiviteten i sjømatnæringen bare øker og øker. Mon tro hvordan situasjonen er i det norske byråkratiet, undrer Erik Hempel. Der er det bare antallet byråkrater som øker.

FoU på tvers av Nordsjøen
Også «Fisk og Forskning» har tatt turen over Nordsjøen for å sjekke hva våre skotske venner driver med av marin for­skning. Det viste seg slett ikke å være så lite.