INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 5 – 2015

 

 


NSL-sjef på omdømmejakt
Fanesaker? Det må være å styrke sjømatnæringens omdømme, sier månedens intervjuobjekt. Mange aner knapt hva vi driver med, og lar seg lure av folk som sprer usannheter om norsk lakseoppdrett. Vi har møtt Lars Heine Kåsa, nylig gjenvalgt styreleder i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).


Ingen over, ingen ved siden
I snart ti år har Marine Harvest ASA vært Norges desidert største oppdrettskonsern. I fjor var selskapet mer suveren på toppen enn noen gang. Vi har listen over de 50 største i oppdrettsnæringen.

 

Ydmyke sildeforskere
De påberoper seg ingen fasit. Usikkerheten er stor og nå planlegger de en grundig gjennomgang av datagrunnlag og metoder. Vi har møtt sildeforskerne i Bergen.
  Les også  

Drept troverdighet
Vi har lest mye sprøyt om norsk fiskeoppdrett. Men kommentaren til «Dagblad»-journalist John Olav Egeland tar kaka. Den er et desidert bunnmål.

Myrkare enn natta
Nikolai Myklebust har hvilt i sin grav i 29 år. Øystein Sandøy ærer den gamle fiskarhøvdingen fra Sogn og Fjordane.

Moden for skraphaugen
Deltakerloven kommer til å bestå. Det burde den ikke. Etter vår mening er det ingen grunn til at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter.

Lite fisk i tenketankene
De tenker så det knaker, men ikke på fisk og sjømat. Vi har sjekket hva som rører seg under topplokket i de mange tenketankene.

Mitsubishis mann i Cermaq
Vi har møtt Yo Sato, Cermaqs japanske styreleder. Han er imponert over norsk åpenhet, og ser både likheter og ulikheter i norsk og japansk forretningskultur.

Tung start for Holberg Triton
I februar dro Holberg-fondene i gang Norges første rendyrkede sjømatfond. Starten ble ikke helt som forventet, men Jann Molnes er trygg på at det vil endre seg.

Oppdrett i Afrika
Fire land skiller seg ut; Sør-Afrika, Uganda, Tanzania og Kenya. Men hittil har strategien vært småskala-drift, og totalproduksjonen er fortsatt lav.

Havforskningen må utfordres
Oli Samro er minst like kritisk som de mest kritiske fiskerne i Norge. ICES har låst seg fast i en metode å beregne sildebestanden på som rett og slett ikke holder mål.