nf6 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2002

Knut Vartdal: «Det finnes ingen
løsning for filétindustrien.»
Gunnar Domstein:
«Hvitfisken er tapt!»
Einar Tore Esaiassen:
«Filétindustriens fundamentale
problem er kostnadsnivået.»
(Utsendelse tirsdag 9. juli)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


Fra korn til fiskefôr til oppdrettslaks!
At norsk landbruk satser mot fisk, alle vet. Men at Norges desidert største fiskefirma ledes av en landbruksmann fra Ås, og attpåtil sønn av en tidligere Landbruksminister, er neppe like kjent. Etter planen skulle månedens intervjuobjekt ledet Fjord Cermaq. Slik gikk det ikke, og nå rister han skuffelsen av seg og jakter på andre norske fusjonspartnere.
«Odd Lundberg» under lupen
Vi har lagt ringnotsnurperen «Odd Lundberg» under lupen. Eierne Eriling, Geir og Tore Lundberg har all grunn til å være fornøyd. Det er gullkantede tider i ringnotflåten.


  Les også  

Duellen
Torben Foss vrs Håkon Grande
Til slutt måtte Astri Pestalozzi vike. Den nye duell-kongen er Torben Foss, som har fått Håkon Grande som første utfordrer.


Kvinnfolk med handlekraft
Noen vil si at Oddrunn Pettersen var Norges beste Fiskeriminister, andre at hun var en katastrofe. Alle vil si at hun hadde mot og handlekraft.

Penger, penger og atter penger
Kapital er mangelvare om fiskeri- og havbruksnæringen skal utløse sitt vekstpotensial. Per Morten Vigtel (bildet) i er en av dem som er mest opptatt av nettopp det!

Fra promiller til 100 prosent
Mack-konsernet i Tromsø satser så det svir på fisk. På svært kort tid har Haakon Bredrup gjort selskapet til en av de største kvoteeierne i fiskerinæringen, og Mackzymal AS til en betydelig fiskeriaktør.

Da Rolls-Royce ble helnorsk
Rolls-Royce er et av verdens mest kjente merkenavn. Likevel beholder konsernet solide merkenavn som Brattvaag, Tenfjord, Ulstein og Nordvestconsult. De borger for kvalitet, og er flotte merkenavn i det marine miljøet. Vi har besøkt Rolls-Royce i Ulsteinvik.

Mot spennende høst for norsk oppdrettsnæring
Advokat Trond S. Paulsen er betinget optimist. Det blir ikke lett for EU å dokumentere dumpingsalg av norsk oppdrettslaks, og han tror minsteprisene blir fjernet fra Lakseavtalen. I så fall kan det gå mot en trivelig høst for oppdrettsnæringen i Norge.

Fra rogn til Rungis - den egentlige utfordringen
Markedsarbeidet er sterkt undervurdert i den første fasen av det nye marine eventyret i Norge, skriver Hans Morten Sundnes. Den som tror at store kvanta marin oppdrettsfisk selger seg selv, vil bli veldig skuffet - og veldig fattig!

Gråsone-dramaet i Barentshavet
I den femte og siste artikkelen om norsk økonomisk sone, skriver Nils Kolle om det dramaet som førte frem til Gråsone-avtalen, og som delte Stortinget i to. Den skulle være midlertidig, men har stått urørt i snart 25 år.

Huker hoki fra New Zealand
Egholm & Hamre Seafood har base i Gvarv i Telemark og henter fisk fra den andre siden av jordkloden til kresne norske fiskegrossister.

Skatteetaten stoler på fiskerne
Ytterstad-dommen fastslår at konsesjonsverdier ikke kan avskrives. Ligningsmyndighetene langs kysten forventer at fiskebåtrederne vet hva de har betalt for konsesjonene, og gjør de nødvendige fratrekk. Vi har ringt rundt for å sjekke hvilken praksis ligningsfolkene vil følge.

Forsøksfiske nord for 65 graden
Mye tilsier at en komponent av kolmulebestanden har gytefelt langs norskekysten. Den er trolig så stor at den tåler et begrenset kommersielt fiske.

 

 

 


Tilbake til hovedmeny