nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2003

"Je ne regrette
rien" (Jeg angrer
intet) sier Rolf
Domstein.
(Utsendelse mandag 14. juli)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 


«Je ne regrette rien»
Rolf Domstein angrer ikke. Milliardverdier er forsvunnet, men foreløpig mest papirpenger. Flyktige børskurser tar han med stoisk ro. Månedens intervjuobjekt er en langsiktig aktør, og snart kommer oppturen. Da er både Domstein-konsernet og Fjord Seafood i glimrende posisjon til å høste av rikdommene.Kraftig krympeprosess
Norsk fiskeindustri er ikke hva den var. Vi har tabellene som viser utviklingen i sentrale nøkkeltall siden 1970.

Kaka med ett kakestykke!
Johannes Nakken sparker ballen kontant på land. Den pelagiske konsumindustrien må selv ta ansvaret for manglende lønnsomhet.


Såmannen fra Sommarøy
Så langt husker vi Svein Ludvigsen for strukturtiltakene i kystflåten. En stor seier for en statsråd som har fått usedvanlig mye pepper.  Les også  

Duellen
Person vrs. Landmark
Ole Johan Person vrs. Vidar Landmark «Duellen» dundrer videre, denne gang som et oppgjør mellom sunnmøringer.


Kommentar til Steffen Smidt
Lidvard Grønnevet arresterer EU’s tidligere fiskeridirektør. EU’s lovgivning har flere ganger blitt endret for å tilfredsstille behovet til nye medlemsland. Tidsfaktoren var også avgjørende for at fiskeriløsningen i 1994 ikke ble så bra som den burde, mener Grønnevet.

«Gi oss i dag den fisken vi sårt trenger»
Øystein Sandøy har igjen skrevet dikt, denne gangen til d’herrer Svein, Peter og Åsmund. «Lucifer i banken har sine klør ute», skriver Sandøy og ber innstendig om at torskekvoten i Barentshavet blir økt allerede i høst.

Ingen fri flyt av fiskerettigheter
Mange frykter at utlendinger vil kjøpe norske fiskebåter dersom Norge blir medlem av EU, og at Deltakerloven ryker. Men slik vil det nødvendigvis ikke gå. De fleste fiskerinasjoner i EU har et lovverk som trenerer eller hindrer utenlandske oppkjøp.

Hvorfor går så mange fusjoner galt?
Dette spørsmålet forsøker 1. amanuensis Tor Jarl Trondsen å besvare. Mest galt går det som regel når to dårlige går sammen for å bli én god.

Vi vil, men får det ikke til
KPMG’s artikkelserie om nye arter i oppdrett er i dette nummeret kommet til torskeoppdrett. Det er mulig, men vanskelig.

Upålitelig torskeforskning
Havforskernes prognoser er lite pålitelige og bestandsvurderingene er til tider sterkt misvisende. Vi bør beskatte torsken hardere, mener Johannes Hamre.

Forsker så det monner
Vi har besøkt Centre for Aquaculture Competence i Rogaland, som skal produsere laks til folket og kunnskap til oppdretts-Norge.

Næringen som ble ødelagt av de beste intensjoner
Arve Bakken har igjen kvesset pennen, og da skvetter blekket mellom linjene. Han serverer en kommentarartikkel til stor lise for frustrerte oppdrettere på Vestlandet.

Matjessild - en fanesak
Vi har vært i Holland, der man spiser sild som svulmer av norsk rauåte, men like fullt smaker hollandsk historie og tradisjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny