INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2010

 

 

Fra Ytre Billefjord til Honningsvåg
Til neste år kan Storbukt Fiskeindustri AS feire 20-årsjubileum. Månedens intervjuobjekt har vært sjef fra starten og eneeier siden 2003. Det smarteste han har gjort er å satse på kongekrabber. Men nå har tvilen sneket seg inn. Dagens kongekrabbeforvaltning er en gedigen skandale.


FHL på godt og vondt
FHL har flyttet makt fra sjø til land. Det var også intensjonen fra start. Vi har sett nærmere på FHLs rolle og måte å jobbe på.


Nor-Fishing 50 år
De første fiskerimessene i Norge var på 1800-tallet. Nor-Fishing regner sin begynnelse til 1960. Vi oppsummerer de første 50 årene.Fremtidens redskaper
Månedens utgave av FoU legger redskapsforskningen under lupen. Vi skal innom trål, line og garn, samt se nærmere på det som skjer for å utvikle en miljøvennlig notteknologi


  Les også  

Pelagiske plager?
Pelagisk konsumindustri har seilt i medvind i flere år. Nå tror Kolbjørn Giskeødegård at sektoren står overfor litt mer plagsomme år igjen.

Saltfisk til besvær
Saltfisknæringen har tapt penger over flere år. Helge Skuseth ser nærmere på årsakene og forsøker å si noe om hva bransjen kan gjøre for å bedre sin konkurranseevne.

Tett på Peter Gullestad ... 110 år etter!
De første 70 årene sto modernisering og effektivisering i sentrum. Så slet man et par tiår med å takle at ressurstaket var nådd. Peter Gullestad drar historien om 110 år med et Fiskeridirektorat.   

Sett Sjøbein synliggjør drømmejobbene
Sett Sjøbein skal få ungdommen til å satse på en fremtid i fis­keri- og havbruksnæringen. Siste grep er over 30 intervjuer med folk som har funnet drømmejobben.

Laks, løgner og videotape!
Noen må mer i ilden enn andre for å forsvare næringens omdømme. Vi har møtt to av dem som oftest havner i rampelyset — kommuni­kasjonsdirektørene Christiansen og Kvistad.

Mulighetenes hus
Sunnmøre Seafood AS på Moldtustranda satser i det små, men satser bredt. Selskapet er sannsynligvis alene i Norge om både å produ­sere laks, hvitfisk og pelagisk fisk. På tre år har omsetningen økt fra null til 150 millioner.

Surimien erobrer Europa
I tredje del av serien om surimiens historie er vi kommet til Europa. Dit kom surimien tidlig på 1980-tallet — først til Estland og kort tid etter til Frankrike.

Den nakne fiskekassen
Nylig lanserte Vartdal Plastindustri og Bewi det som kanskje blir fremtidens fiskekasse.

Verdens fremste?
Erik Hempel liker at man setter seg ambisiøse mål. Men han skulle ønske at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er mer presis når hun sier at Norge skal bli «verdens beste sjømatnasjon».

ASC på trappene
6 års arbeid nærmer seg slutten. I løpet av året er sannsynligvis ASC-miljøstandarden for oppdrettslaks på plass. I FHL er man godt fornøyd med prosessen så langt. Men ingen vet ennå hva det vil koste å bruke merket.