INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2011

 

 

Kan det gå bare en vei?
En sindig nord-trønder er blitt ny konsernsjef i AKVA group. La oss håpe han overtok på bunn. 2009 og 2010 var nemlig elendige år for verdens største leverandør av oppdrettsutstyr. Månedens intervjuobjekt er optimist. Han har klokketro på det selskapet han er satt til å lede.


Manndomsprøven gjenstår
Norway Pelagic har vært en suksess. Nå gjenstår manndomsprøven. 15 anlegg må ned til 10. Men blir det med dagens lederduo?


Toppen passert i 2010
I fjor tok fiskerne på land 2,7 millioner tonn. I år når vi såvidt 2,3 millioner og i 2012 og 2013 faller fangstkvantumet ytterligere.Gründer fyller 40
Blom Fiskeoppdrett AS har overlevd de fleste. Og Øyvind Blom skal gjøre ordtaket om at tredje generasjon river ned, til skamme.


  Les også  

Dinosaurenes salme- og svanesong
Emissærene var meget alvorlige folk. Øystein Sandøy oppfattet det som en fornærmelse at fiskerne som yrkesgruppe skulle ha større behov for misjonering enn bønder og industriarbeidere.

Kjøpers marked

De neste 18 månedene skal utbudet av laks øke med ca. 250.000 tonn. Kolbjørn Giskeødegård spår kjøpers marked, og laksepriser under 30 kroner pr. kilo.

Hofseth mot strømmen
Roger Hofseth gjør ikke som alle andre. Det er mye av forklarin­gen på at Hofseth International på rekordtid har passert en halv milliard kroner i omsetning.

En blind og en halt?
Nylig kom meldingen om at Codfarmers og Atlantic Codfarmers fusjonerer. Er det historien om den blinde og halte som slår seg sammen?

En modig mann
Øystein Ingilæ er redaktør i den nye fiskeriavisen «Kyst og Fjord». Vi skrev han er modig og at eventyret snart tar slutt. Ingilæ mener vi ikke har peiling.

Ett ben i merden, ett i elva
I Hyen har elveeiere og oppdrettere jobbet sammen i lang tid. Resultatet har uten tvil vært til glede for dem som fisker laks i Ommedalen.

Voldstaddommen blir stående
Advokat Cato Myhre tror Voldstad AS vinner frem. I 2007 var det grunnlovsstridig å gi «evige» strukturkvoter en levealder på 25 år.

Om ferskhet og prosesshjelpestoffer
Skeptikerne tar feil. Den som ikke vil bruke prosesshjelpestoffer vil gradvis bli akterutseilt i kampen om kundenes gunst.

Afrika og Aqua Nor
Afrikanerne har skjønt hva EU er ute etter. Nå kommer de til Norge for å be om hjelp til å utvikle sin oppdrettsvirksomhet. Kanskje ser vi noen i Trondheim under Aqua Nor?

Bratt læringskurve
De er sikkert dyktige. Men de kan ingen ting om fisk. På en vestvendt terasse i Provence er skepsisen stor.