INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2012

 

 

Trålrederi med knallsuksess
Kanskje har han kløpet seg i armen for å sjekke om det er sant. På 6 år har Holmøy-gruppen økt egenkapitalen fra 39 til over 400 millioner kroner. Det er på papiret. Reelt nærmer konsernet seg 1 milliard i egenkapital. Vi har møtt Knut Roald Holmøy.


En fôrgeneral takker av
Carl Seip Hanevold har rundet 70. Han har vært med på å produsere og selge over 8 millioner tonn fiskefôr. Slå den!


«Langenes» kan fiske mest
Vi har listen over de 31 båtene som i 2012 kan fiske mer enn 6.000 tonn torskeekvivalenter. «Langenes» topper listen!Om tau og nett
I månedens utgave av «Fisk og Forskning» ser vi på tau og nett; produksjon, innovasjon og gjenvinning.  Les også  

Fanden på veggen
Norge selger klippfisk som aldri før til Brasil. Noen er likevel bekymret. Den norske markedsandelen er nemlig på vei ned. nfs’ blå advarer mot å male fanden på veggen.

Un pecheur magnifique
Utlendingene er på full fart inn i den norske fiskeflåten. Og bra er det, mener Øystein Sandøy. Uten utlendingene hadde jo store deler av norsk arbeidsliv gått i stå.

Omstridt, men viktig redskap
Torsketrål har vært en omdiskutert driftsform i over 100 år. Trålernes leveringsplikt har preget fiskeridebatten de siste 10-15 årene. Vi ser nærmere på trålerflåten og bestrebelsene på å få trålerne til å levere der de skal.

100 år på Tustna
I år kan Strømsholm Fiskeindustri AS feire 100 år på Tustna. I en verden der bare stort ser ut til å telle, har Strømsholm-familien holdt seg til det små og det de behersker best. .

116 båter om 20 år
Vi har stukket nakken frem, og tar sjansen på å spå hvordan havfiskeflåten vil utvikle seg de neste 20 årene. Vårt beste tips er at antall fartøy vil gå ned med 30 prosent.

Norsk olje blir utenlandsk fisk
Oljefondet satser på fisk, men burde ha satset mer. Av 2000 milliarder kroner plassert i utenlandske selskaper, er bare 600 millioner i fiskeriselskaper. Det er 0,3 promille!

Historien bak historien
Petur Bjarnason tar enda en gang for seg beskatningen av fiskerettigheter på Island. Det blir ikke lett å argumentere for å fjerne den nye skatteloven, slik Høyre på Island går inn for.

En fare for verdensøkonomien
Mye av den økonomiske veksten i Kina har vært lånefinansiert med sikkerhet i fast eiendom. Erik Hempel frykter hva som kan skje om eiendomsmarkedet svikter. Han tror vi bare såvidt har sett starten på en verdensomspennende økonomisk krise.

Men mat vil dem ha.....
På tampen fra Provence konstaterer at en stor del av den økende matproduksjonen i verden må komme fra havet. Men vernetanken står fortsatt veldig sterkt.