INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2013

 

 


Høyres fiskeripolitiske talsmann
Frank Bakke-Jensen er født og oppvokst i Båtsfjord. Mange mener Høyre er for vag i sin fiskeripolitikk foran valget. Bakke-Jensen innrømmer at mye skal utredes i etterkant.


Norsk torskeoppdrett
ligger med brukket rygg. Men det er lys i torsketunellen. Et lite knippe vestlandske selskaper holder liv både i håp og kunnskaper.

 

Paretos mann på sjømat
heter Henning Lund, og tilhører et lite knippe analytikere som kun jobber med sjømatselskapene på Oslo Børs. Han ser få skyer i horisonten.
  Les også  

Et regjeringsskifte vil innebære mindre byråkrati og en mer offensiv holdning til vekst i oppdrettsnæringen. Det mener advo­kat Lars Selmar Alsaker.

Spis fisk og dø, skriver Kolbjørn Giskeødegård, og mener selvfølgelig det motsatte. Å advare mot sjømat betyr i realiteten å redusere den forventede levealderen i Norge.

De rødgrønne har utarbeidet en veileder om hvordan fisk og olje bør sameksistere. Harald Østensjø krysser fingrene for at dette kan føre til et bedre forhold mellom de to næringene.

Avisene er fulle av mange og vanskelige navn på farlige stoffer. Vi har sett nærmere på oppdrettslaksens kjemi. En rekke av stof­fene kan knapt måles, og alle ligger godt under faregrensene. Likevel er det på tide å oppdatere kunnskapene.

Til nå har fiskeoppdrett på Island langt fra vært et eventyr. Men sluttstrek er på ingen måte satt. Petur Bjarnason tror Island kan bli en oppdrettsnasjon å regne med.

Buklister (belly flaps) og filetavskjær av nvg-sild kan gi grun­nlag for en rekke kommersielt interessante produkter. En rekke tester har vært utført ved Grøntvedt Pelagic AS.

I serien om Norges fiskeri- og kysthistorie skrur vi klokka 11 tusen år tilbake. Den gangen manglet alt.

I dette nummeret av «Norsk Fiskerinæring» starter vi en ny spalte om vin og sjømat. Den er laget av vinIvest i samarbeid med Norsk Sjømatsenter i Bergen. Vi starter med vin til makrell.

Asia står for nesten 90 prosent av verdens oppdrettsproduksjon. Denne andelen vil synke i årene fremover, og Afrika blir det nye vekstområdet, spår Erik Hempel.