INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2014

 

 


Femte generasjon fiskeselger
Han har solgt fisk i 45 år. Siden 1977 har han hatt Boston som base. Vi har møtt Terje Korsnes, hovedaksjonær og styreleder i Nordic Group AS, honorær konsul og Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Familien startet med fiskesalg i 1852.


Evensen, Hoem og Grøntvedt på topp
«Norsk Fiskerinæring» har kåret de 50 personene som har betydd mest for utviklingen av norsk sjømatnæring siden krigen. Denne trioen topper listen. Det var en artig, men vanskelig jobb.

 

Giftplaget kjempe
Marua Nichiro har et år med skandale bak seg. Den japanske kjem­pen holder seg likevel på beina og topper nok en gang listen over verdens største sjømatselskaper. Norge er godt representert på topp 20.
  Les også  

Når anklagen kommer om regelbrudd
Vær nøye med all dokumentasjon og fremstill fakta på en skikkelig måte. Det er rådet fra advokatene Alsaker og Mellbye. Følg ekstra godt med når myndighetene gjør sine undersøkelser. Kvaliteten på dette arbeidet er ikke alltid så god som den bør være.

Full gass for tørris
Tørris til nedkjøling og transport er på full fart inn i sjømatnæringen. Det kan bidra til å doble holdbarhetstiden, hevder Andre Nielsen i Buse-Gastek Norge AS.

Om å tute med ulvene som er
Mye vil endre seg i verdenshandelen i vårt århundre. Nye land vil stå frem som seierherrer. Det kan stille norske sjømateksportører overfor andre arbeidsbetingelser enn de er vant til, skriver Oli Samro. Det gjelder å kunne tute med de ulvene som er..

Eneste farbare vei
Einar Tore Esaiassen er helt klar. Fortsatt strukturering i kys­t-flåten må til om man skal være konkurransedyktig overfor andre næringer. Ingen har solgt og strukturert flere kystbåter enn Esaiassen.

Kvotesystem til besvær
På Island foregår en heftig diskusjon om kvotesystemet i fiske­flåten. Fiskebåtrederne vil ikke betale for sine rettigheter, og har gjort seg mektig upopulære i mange kretser, konstaterer Petur Bjarnason.

Appetid for sjømat?
I 2014 er det flere som henter ned en app til mobiltelefonen enn det er som handler fisk. Også i sjømatnæringen ser man etter muligheter for å skreddersy blå programmer for mobilen, men det er ikke mange som har fått til noe. Er gode, gamle Google like bra?

Westing satser stort
Westing har alliert seg med verdens største skipsmalingsprodusent International. Nå legger Herøy-selskapet opp til betydelig vekst og en dobling av staben innen 2018.

Nor-Fishing en nødvendighet?
Ja, mener Harald Østensjø. Under Nor-Fishing i Trondheim kan det nyttige kombineres med det hyggelige. Men kanskje er det på tide med et nytt og bedre messeområde i byen.