INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 6 – 2015

 

 


Ingen over, ingen ved siden
Ingen har hatt viktigere verv i sjømatnæringen de siste 15 årene. Ingen har sannsynligvis større makt. Ingen styrer mer penger og ingen har vært månedens intervjuobjekt flere ganger. Få har gjort seg mer kontroversiell. Skjønt det siste er han neppe enig i. Ole-Eirik Lerøy føler seg på ingen måte på utsiden.


Tusen kniver skjærer i kapp
Norges Fiskarlag fyller snart 90. Sjømat Norge er knapt myndig. Likevel er sistnevnte kommet lengst i arbeidet med å samle alle under en hatt. Vi har sett nærmere på fiskeindustriens organisasjonshistorie.

 

Elisabeth I på godt og vondt
Starten var treg. Siden har det tatt seg opp. Elisabeth Aspaker gir seg etter fire år. Vi har gjort opp status halvveis. Det er for tidlig å konkludere, men ingen kan i alle fall beskylde henne for å være skyggeredd. Det står store sakene på agendaen.
  Les også  

Maken til idioti!
Einar Helge Meløysund sparer ikke på konfekten. Redaktøren får så ørene flagrer. Men han gir seg aldeles ikke uten sverdslag.

I samme båt
Norges Fiskarlag må deles i to regioner, og ta opp i seg både Pelagisk Forening og Norges Kystfiskarlag. I alle viktige saker sitter jo fiskerne i samme båt, skriver Knut Arne Høyvik.

30 konferanser — to messer
Dagene strekker knapt til for den som vi ha med seg alt. Floraen av konferanser, årsmøter, messer og festivaler har neppe noen gang vært større og mer fargerik. Vi har listen over det viktigste som skjer.

Stadig færre — stadig større
På 25 år har produksjonen av laks pr. selskap økt 16 ganger. De ti største står i dag for nesten 70 prosent av salget. I 2025 tipper vi denne andelen har økt til rundt 80 prosent.

Monumentenes næring
Vi finner dem langs hele kysten. Ukuelige granittmenn, ventende fiskekoner, forhistorisk bergkunst, havdrama i støpt metall og en skog av bautasteiner. Vi har gjort et tappert forsøk på å telle opp.

Offensiv smoltjubilant
60 år er normalt ingen stor alder. Men når man har produsert lak­sesmolt siden midt på 1950-tallet er det all grunn til å jubilere. Vi har tatt turen til Kragerø og Sørsmolt AS.

Carl Esaias Rønneberg
Faren Christopher var den rikeste mannen på Sunnmøre. Men det var sønnen Carl og de to sønnesønnene som virkelig satte Ålesund på fiskerikartet. I serien om historiske fiskerifolk er vi kommet til den første forretningsmannen i Ålesund.

Intet valg
Oli Samro har resignert. Miljømerkene er kommet for å bli, og sjømatæringens aktører har ikke lenger noe valg. De må betale for å sikre dagligvarekjedene markedsmakt.