nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2004

Bøndene kommer!

(Utsendelse onsdag 15.september)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 

 


 

 

 

Høllalaks skal bli best!
Hun vet hva hun vil, og er ikke redd for å si det. Da faren døde fikk hun brått ansvaret for en av Nord-Norges største oppdrettsselskaper. Etter en tøff start har hun bevist at hun duger. Vi har møtt Line Ellingsen, tredjegenerasjon i Ellingsen-konsernet i Skrov
a.Det svinger av fisk
Fisk og havbruk vil alltid svinge opp og ned. Utfordringen er ikke å utjevne topper og bunner, men å lære seg å leve med dem.

 

 

Gråter ikke over spilt melk
Tine-sjef Jan Ove Holmen har ikke mistet troen på blå-grønne allianser. Det har heller ikke Tine-eierne - 18.000 melkebønder. Foreløpig!


 

 

Størst og best!
En dristig overskrift, men den holder. I serien om norske fiskerifylker er vi kommet til Møre og Romsdal. Navet er Ålesund.  Les også  

Duellen
Hanssen vrs Berge
Hun har vist seg alldeles umulig til nå. Men vi gir ikke opp og stiller med en ny skarpskodd utfordrer. Hvordan det gikk kan du som vanlig trykke på overskriften for å finne ut.


Fire kostbare år
Intrafish har tatt mål av seg til å bli verdens største og beste internettavis om fisk og havbruk. Kanskje er man både størst og best allerede, men også dyrest. Siden 2000 har Intrafish tapt 34 millioner kroner - dvs. én krone i underskudd for hver krone omsatt. Slik kan det selvsagt ikke fortsette!

Av vår post
Brüssel-korrespondent Jens Kyed leste EU-duellen mellom Peter Ørebech og Geir Ove Ystmark tidligere i år, og har en rekke kommentarer. Ørebech svartmaler etter alle kunstens regler, Ystmark går heller ikke helt fri.

Væreierens gjenoppstandelse
Øystein Sandøy sparer ikke på kruttet. Regionale kvoteselskaper vil i prinsippet være omtrent det samme som det gamle væreiersystemet. Finnmarks problemer løses ikke på den måten.

Kun 1 av 3 vil oppheve Råfiskloven
Råfiskloven står fortsatt sterkt i fiskeindustrien. Men 90 prosent av industrilederne vil ha offentlig mekling når partene ikke blir enige om prisene. Side 40 Fisk på lang sikt Sildelaget stritter imot. Langsiktige avtaler er greit, men bare om de omsettes på auksjon. - Tror Sildelaget at jeg vil fortelle konkurrenter og kunder hvor mye jeg skal betale for makrellen i hele året som kommer, sukker en oppgitt Rolf Domstein.

USAs imperialisme
Det virker som om amerikanerne tror de har rett av Gud til å oppføre seg som de vil - som et Herrefolk, både militært og kommersielt, skriver Erik Hempel, som drar paralleller både til Romerikets fall og Hitler-Tyskland.

Ressursavgifter på de sju hav
Skatt på ressursrenten bygger normalt på ett av to prinsipper; enten som leie for en eksklusiv rett til å høste av felles naturressurser, eller som gebyr for dekke statens kostnader ved å administrere fisket.
I artikkelen kan du lese hvordan ressursrenten skattlegges rundt om på de sju verdenshav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny