nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2005

Norsk
Klippfisk
anno 2005

(Utsendelse mandag 5.september)

 


Redaktør i en skjebnetid
Målet er tre aviser i uka og millioner i pressestøtte. Ambisjonen å utgi en avis som fiskerne selv vil betale for. Månedens interv-juobjekt kan bli mannen som sendte skuta til bunns eller som løftet «Fiskeribladet» over i en ny og moderne tidsalder. Vi håper det siste. Det gjør Harald Berg også!

 


 

Fra tradisjon til industri
Klippfisknæringen er ikke som den var. Vi har tatt pulsen på en bransje som tar unna halvparten av all torskeartet fisk i Norge.


 

Overtar stafettpinnen
«Aksjon åpen fiskeriallmenning» tapte så det suste. Men dommen er anket og nå overtar advokat Ottar Nilsen (bildet) stafettpinnen.

Valgets kval?
Er du en av dem som ennå ikke har bestemt deg? I så fall bør lese partienes fiskeripolitiske valgprogrammer. Førstkommende mandag er det for sent!  Les også  

Duellen
Rødset vrs. Østervold Toft

Sist tok Geir Inge Rødseth skalpen til Elin Tveit Sveen. Han er med andre ord vant til kvinnelige utfordrere. Denne gangen møter han Kari Østervold Toft. Hvordan det gikk kan du som vanlig trykke på overskriften for å finne ut.


Staten eier fisken
Nå kommer snart en lov som fastslår at fisken i havet tilhører staten. Det tar ikke Øystein Sandøy så tungt. Poenget er ikke at fiskerne må eie fisken, men at de har trygghet for å kunne høste av den åkeren de selv har dyrket frem.

Redaktører plukker viktige saker
I serien «100 år — 10 viktige saker» har vi fått tre redaktører til å sende inn sine forslag. De er enige om noe, men langt ifra alt.

Gjør laksen til lillebror!
GenoMar ASA har satset 150 millioner kroner på avl av laks og ikke minst på tilapia som oppdrettsart. I juli startet GenoMar driften av verdens største tilapia-klekkeri i Sør-Kina. Side 37

Merkemannen
Steene Bardon Steene har fått permisjon fra Eksportutvalget frem til 2007 for å utvikle en frivillig merkeordning for norsk sjømat. Lista skal iallefall legges høyere enn det Matloven krever, lover Steene.

Styrmenn i egen sjø
De klager over lønna, men seiler i alle retninger. Om styrmennene i ringnotflåten skal ha håp om bedre lønnsvilkår må de navigere sammen gjennom Norsk Sjøoffisersforbund. Der er bare noen få medlemmer i dag.

Aqua Nor 2005 — var det reisen verdt?
Erik Hempel er overhode ikke i tvil. Svaret er ja, og neste gang kommer han til Trondheim med en enda større delegasjon fra Afrika på jakt etter kunnskap og kanskje norske investorer.

75 forskere under samme tak
Sintef Fiskeri og Havbruk AS har omsider samlet virksomheten under ett tak. Heretter skal det gamle Frionor-bygget i Trondheim huse noen av våre dyktigste fiskeriforskere. Halvparten har doktorgrad.

På røykelakssafari i Europa
Hans Morten Sundnes skrev om lakseindustrien i EU og glemte den mest opplagte konklusjonen. Den er for en stor del norsk! Det har han rettet på nå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny