INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2007

Bluesfrelst fiskeriredaktør
Han har en skarp penn, og har brukt den flittig for å gjøre «Fisk Industri & Marked» til et aktuelt og leseverdig tidsskrift. Nylig fylte han 60, og FHL må så smått begynne å se seg om etter en ny redaktør av bladet. Våre gode venn, bluesentusiast og kollega Harald Nordmann er månedens intervjuobjekt.


De nye norsk-amerikanerne
De er mange, de har tjent seg styrtrike og de jobber med fisk. Om noen tror Kjell Inge Røkke er den eneste, tar de feil. Vi vet om mange flere.

Best i Danmark
Vi har besøkt Hanstholm fiskerihavn. Foreleden feiret havna 40-årsjubileum. Den er størst på hvitfisk i Danmark og best på det meste.  
             


Spis mer fisk
Skal vi øke forbruket av fisk i Norge må vi satse på ungdommen. Men det krever en samordnet innsats fra alle ledd i næringen om de unge ikke bare vil se, men også spise fisk, tror Harald Østensjø.


  Les også  

Duellen
Nakken vrs. Garshol

Bergen mot Kristiansund, sild mot klippfisk.

Spis mer fisk
Skal vi øke forbruket av fisk i Norge må vi satse på ungdommen. Men det krever en samordnet innsats fra alle ledd i næringen om de unge ikke bare vil se, men også spise fisk, tror Harald Østensjø.

Rufsete ferskfiskstrategi
Problemet er ikke at Helga vil satse på ferskfisk. Problemet er at hun vil ta fisk fra dem som har mest tro på andre anvendelser. Det er sjelden smart at politikere skal styre markedskreftene. I lengden vil det svekke næringens konkurranseevne.

Blårussens herjinger
Øystein Sandøy er en praktiker. Skrivebords-teoretikere har han inngrodd skepsis til. Dem han misliker aller mest er bedrevitere som «har et regelverk å forholde seg til».

Spansk suksess på alle verdenshav
Pescanova er Spanias største fiskeriaktør og nr. 10 på listen over verdens største fiskeriselskaper. Konsernet har aktiviteter i 21 land, nesten 4.500 ansatte og over 2.000 ulike sjømatproduk-ter i porteføljen.

Nordisk Fiskeriforening
Petur Bjarnason ønsker et tettere nordisk fiskerisamarbeid. Nå har han fått i oppdrag å lede arbeidet frem mot etableringen av en nordisk fiskeriforening. Kanskje stiftes den i høst.

Arveoppgjør til besvær?
Generasjonsskifter skal man ikke spøke med, iallefall ikke i fiskeflåten. Start tidlig og søk kompetent hjelp, er rådet fra PWC. Det lønner seg både om man vil beholde familiefreden og sikre de økonomiske verdiene.

Fiskeblues for fremtiden
Hvem vet; fremtidens fiskeredskap er kanskje høytalere på havbun-nen som spiller rock og blues for musikkfrelst fisk. Hans Morten Sundnes utelukker heller ikke en tett og rømmingssikker mur rundt oppdrettsanlegg av Rune Rudberg-refrenger.

Fokuser på kvalitet
Erik Hempel er opptatt av kvalitet, rettere sagt av mangelen på kvalitet i norske fiskedisker. Før eller senere vil kundene reagere; når de oppdager at de har blitt lurt.

God plass mellom F og U
Forruten laksewrap, 10 spørsmål og suksess-historie prøver «Fisk og Forskning» denne gangen å skille mellom hva som er F og hva som er U i FoU. Det kan både være lett og nesten umulig.