INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2008

Til topps med ekspressfart
Månedens intervjuobjekt ønsket nye utfordringer og personalans­var. Det fikk han med ekspressfart. I april overtok Håvard Y. Jørgensen som adm. direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Vi har møtt den relativt ukjente NSL-sjefen med halvparten av norsk sjømateksport i medlemsporteføljen.

  

Parantes og gullgruve
En gang Norges viktigste inntektskilde — i dag en parantes. Men tørrfisken i Lofoten er fortsatt en gullgruve for de som vet hvordan.

 

 

Med fisk på menyen
ICA, Coop og Norgesgruppen vil gjerne ha fisk på menyen og sverg­er til kunnskap, kvalitet og sporbarhet. Det gir resultater.

Trondheim under lupen
«Fisk og Forskning» har vært i Trondheim. Trønderbyen har nemlig begge deler så det holder. Vi har besøkt seks sjøsalte FoU-institusjoner.

  Les også  

Duellen
Flem vrs. Davidsen
I Duellen møter Surofi-sjef Sveinung Flem FHLs matpolitiske førstemann, Trond Davidsen. Det ble et tøft oppgjør med én vinner.

Miljø til besvær
«Slår man sammen to fullstrukturerte ringnotsnurpere kan man nesten halvere drivstoff-forbruket», skrev vi på lederplass. Det skulle vi ikke ha gjort.

Feil vekststrategi
Vi frykter Helga Pedersen vil tenke distriktspolitikk og valgre­sultat. Hun vil kanalisere veksten i norsk fiskeoppdrett til de som ligger sist i feltet eller ikke engang har startet.

Wenche har ordet»
MS «Sjøvær» har hatt nybegynner ombord. Hun måtte love å skrive ned inntrykkene fra turen.

Subprime og sjømat
Bank- og finanskrisen er ikke over. Foreløpig har norske banker gått klar, men utenlandske analytikere bare venter på at det skal smelle i Norge. Kolbjørn Giskeødegård håper vi står han av.

Helse i hver dråpe
OliVita AS mener å ha skutt gullfuglen. De små gyldne dråpene kan være nettopp den vidundermedisinen helseministeren etterlyser. Selolje og kaldpresset olivenolje er et effektivt våpen mot livsstilsykdommer.

Kampen om gullet
Siden 1984 har småflåten på Island økt sin andel av torskekvoten fra 2 til 32 prosent. David har enda en gang vunnet over Goliat, konstaterer Petur Bjarnason. Forklaringen er arrogante fiskebåtredere og taktisk smarte småbåteiere.

Rent miljø for enhver pris
Kurt Oddekalv lurer ikke Harald Østensjø. Oddekalv er en smart forretningsmann som har funnet ut hvordan man kan tjene store penger på rikinger som gjerne vil ha en miljøvennlig profil. Pressen elsker jo bajaser!

Håpet er lyserødt
Yngelvern av snabeluer holder rekefiskerne borte fra de beste feltene. Det liker ikke Tor Erik Ripman. Hans Morten Sundnes synes det er OK. Han betaler gjerne litt mer for reker som har tatt hensyn til miljøet.

Ny kolonitid i emning?
WTO-reglene er ikke hellige. De er laget for å beskytte industri­landenes kommersielle interesser. Nå vil Kina og India ha sine rettmessige plasser rundt bordet. Kina er særlig interessert i Afrika. Kanskje blir kineserne de nye koloniherrene i denne verdensdelen, skriver Erik Hempel.