INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2010

 

 

En god nummer to!
Månedens intervjuobjekt kan bli historisk. Og det er ikke uten grunn. Han har gjort en overraskende solid jobb som nestsjef i Fiskeri- og kystdepartementet. Rett nok er han rødgrønn. Men Vidar Ulriksen har hatt støvlene på og er pragmatisk nok til å følge sunn fornuft. Da kommer man ofte lengst.


Bjørge var først
I serien om surimiens historie er vi kommet til Norge. Her hjemme var Oddvin Bjørge AS først. Siden kom katastrofene i tur og orden.


Bearbeider vi nok?
De fleste er enige om at vi bearbeider fisken for lite i Norge. En indikasjon er hvor mange prosent førstehåndsverdien utgjør av omsetningsverdien for de ferdige produktene.FoU og Nor-Fishing
Denne gangen er «Fisk og Forskning basert på inntrykk fra fisker­imessa i Trondheim. Vi er innom bunnfiskteiner, seminar om su­perkjøling og foredrag om loddeforvaltning.


  Les også  

Noe må skje!
I 1960 var det 130.000 besøkende. I år var det under 15.000. Slik sett speiler Nor-Fishing utviklingen i fiskerinæringen. Om årets messe er det ikke så mye å si. Arrangørene hadde åpenbart glemt at man feiret et 50-års jubileum. Samtidig er det mer klart enn noen gang at fiskerimessen må fornye seg.

Viktigste mann ombord
Da kokken ble syk måtte Øystein Sandøy overta. I to uker lagde han all maten. Det var mer enn lenge nok til at han nå utroper kokken som den viktigste mannen ombord. Mon tro mannskapet på «Sjøvær» er like enig etter de to ukene?

Personligheter jeg har møtt
Viggo Jan Olsen har en lang karriere bak seg, både som forskningsdirektør og fiskeridirektør. I «Norsk Fiskerinæring» skriver han om personligheter han har møtt. Den mest fargerike var Martin Dahle.   

Om terningkast og strukturpolitikk
Stiftelsen Nor-Fishing inviterte alle tidligere fiskeriministre og fiskeridirektører til årets jubileumsmesse i Trondheim. Det ga ideen til et jubileumsseminar. Her gikk det både i terningkast og strukturpolitikk.

Mange har det mest i kjeften!
De fleste er bekymret over næringens omdømme, og snakker varmt om hvor viktig det er å informere mer om det som skjer langs kysten. Men når det kommer til stykke er det ikke mange som gjør noe!

Island og ressursene
Den nordiske velferdsmodellen har vist seg å fungere. Det bør politikerne på Island ta lærdom av, skriver Petur Bjarnason. Han er ikke bekymret for naturressursen på øya.

Førstelaget på Sjøholt
First Process på Sunnmøre går mot et rekordår. Den unge teknologibedriften leverer pelagiske anlegg over hele verden, og en av suksessfaktoren er aktivt eierskap.

Hvordan øke verdiskapingen?
Det dreier seg om å møte kundenes behov, mener Erik Hempel. Selv trekker han frem helsebehovet, opplevelsesbehovet, snobberibehovet, nostalgibehovet og «best og dyrest» behovet.

Maråk vrs. Bondø
Sist tok Jan Ivar Maråk knekken på Rolf Domstein. Mot 10 poeng ryker nemlig selv de mest skarpskodde. I denne utgaven av bladet møter Maråk SINTEFs Morten Steen Bondø.