INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2011

 

 

Satser ferskt så det svir!
Sea Fraiche og sushi skal gjøre vei i vellinga. Naustvik Enghav-sjef Jan Dahl satser ferskt så det svir. Etter mange år med røde tall på bunnlinjen, leverer månedens intervjuobjekt i år et lite pluss. Med superfersk skålpakket fisk og sushi skal det bli mye mer. Vi har møtt en optimistisk fiskeselger.


Står fjellstøtt
Etter 50 år foretok vi vår første leserundersøkelse. Vi er svært fornøyde med responsen. Leserne vil gjerne ha mer av det meste.


De siste mohikanere!
For 20 år siden var det nesten 700. I dag er det i realiteten bare fire selskaper igjen med kun en matfiskkonsesjon for laks og ørret.Vellykket Aqua Nor
17.500 personer besøkte Aqua Nor 2011. «Norsk Fiskerinæring» oppsummerer messen gjennom et 30-talls utstillere.


  Les også  

Trist, trist, trist!
Tre norske selskaper har satset milliarder av kroner på krillfiske i Antarktisk. Nå har førstemann kastet kortene. Investorene bak Krillsea Group taper rundt 900 millioner. Det er bare trist.

«Sei» no more
Ressursfordelingsvedtak i Norges Fiskarlag skal man ikke tukle med. Men spørsmålet er om ikke sei-situasjonen i Nordsjøen er såpass ekstraordinær i dag at man kan tillate seg å gjøre et unntak, skriver Øystein Sandøy.

Resesjons-sikker sjømat?
Kolbjørn Giskeødegård er optimist. Sjømaten fra Norge har et prisnivå og et positivt rykte som gjør den meget godt i stand til å møte sviktende kjøpekraft i mange av våre viktigste markeder.

Sjømatens
omdømmeutfordringer
Finn Bergesen jr. er opptatt av sjømatens omdømme. Det kan ikke kjøpes for penger, bygges i millimeter og rives ned i kilometer.

Om krig og fred
Det er en gåte at Norge ikke velger å delta der alle viktige avgjørelser tas. EU-medlemsskap er dessuten den eneste måten vi kan øke videreforedlingen av fisk i Norge, mener Harald Østensjø.

Smoltens Soria Moria
Anlegget koster 320 millioner kroner, og er verd hver krone, mener Nordlaks-ledelsen. Vi var tilstede da Nordlaks åpnet sitt nye settefiskanlegg i Mørsvikbotn.

Tøff strukturering
Sysselsettingen er halvert og fangstkvantumet har gått ned med 30 prosent. Likevel er eksportverdien av fisk og sjømat fra Island den samme i dag som for 15 år siden.

Hver 5. konsesjon videresolgt
Siden 2002 har staten solgt 147 matfiskkonsesjoner for laks og ørret. Av disse har 30 fått nye eiere. Vi har listen over hvilke konsesjoner som er solgt og til hvem.

Et uforståelig marked
Mange klør seg i hodet over prisutviklingen på oppdrettslaksen. Men det er jammen ikke så lett å bli klok på det som skjer i hvitfiskmarkedet heller, konstaterer Erik Hempel.

Flatsetsund til topps
«Fisk og Forskning» tar for seg de tre nominerte kandidatene til årets Innovasjonspris. Vinneren kan bidra til å løse et av op­pdrettsnæringens hovedproblem, nemlig hvordan man skal bli kvitt lakselusa.