INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2013

 

 


Vil åpne for 5+5 i kystflåten
Han er 45, kommer fra Myre i Vesterålen og er en varm tilhenger av strukturering. Månedens intervjuobjekt driver 36-meteringen «Gunnar K», og er veldig fornøyd med regjeringsskiftet.


Blå FoU til 3,2 milliarder
Siden årtusenskiftet er FoU-innsatsen i sjømatsektoren mer enn fordoblet. Forskningsinstituttene på Vestlandet bruker mest, med Havforskningen i spissen. 2.400 årsverk driver blå FoU.

 

Paragrafjungel i oppdrett
13 tettskrevne A-4 sider må til for å beskrive lov- og regelver­ket. Og da har vi bare med det som kun gjelder for oppdrett. Velkommen til hverdagen for norske lakseoppdrettere.
  Les også  

Tull og det glade vanvidd
At folk er opptatt av hva laksen inneholder av farlige stoffer er helt greit. Men Erling Dokk Holm kan spare seg for skriverier.

Nu går alt så meget bedre!
Øystein Sandøy hilser regjeringsskiftet velkommen. Omsider skal Norge styres av politikere som skjønner at sjømatnæringen ikke kan styres etter ideologier hugget i stein.

Salgslagenes priskompetanse
Salgslagene har siste ord i prisfastsettelsen, men er strengt forpliktet til også å ivareta industriens interesser. Prisene må gi en objektivt sett rimelig fordeling av inntek­tene fra markedet.

Mer fleksibilitet — økt lønnsomhet
Mer redskapsfleksibilitet kan gi økt lønnsomhet, redusert energi­bruk og økt effektivitet i fisket.

Ny islandsk høvding
Sjefen for islandske LIU har stor makt, både når øynasjonen skal stake ut ny fiskeripolitikk og kreve makrell i Nordsjøen. Vi har møtt fiskebåt-general Kolbeinn Arnason.

Havbrukshistorien i eget bind
Merdteknologien startet med Ingar Holberg, ble videreført av Arne Ratshje og gjort enerådende av brødrene Grøntvedt. Snart forelig­ger næringens historie mellom to permer.

Stor mangel på fisk
FAO er ikke i tvil. Innen 2030 vil det være en manko på fisk og sjømat i verden på rundt 50 millioner tonn.

Best mess ever!
Aqua Nor 2013 ble en meget vellykket messe, kanskje den beste noen gang. Vi har snakket med noen av utstillerne.

Prisbelønte inovatører
Månedens utgave av «Fisk og Forskning» er viet de fire inovatør-vinnerne under Aqua Nor. En luselaser stakk av med den største sjekken.