INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2014

 

 


Ny toppsjef i Sildelaget
I juni ble Jonny Garvik valgt som ny styreleder i Norges Silde­salgslag. Vi har møtt ringnotrederen fra Lepsøy like sør for Bergen, som ser strukturprosessen på land som den største utfor­dringen Sildelaget står overfor.


Fiskeribyen Ålesund
Lenge var Ålesund Norges fremste fiskeriby. Slik er det ikke lenger. Ingen av Norges 20 største sjømatselskaper har i dag hovedkontor i byen.

 

1,6 milliarder i omsetning
Brønnbåtnæringen har mer enn doblet sin omsetning de siste seks årene. De økonomiske resultatene har også bedret seg kraftig. Nå bygges det nye båter for harde livet.
  Les også  

Hvor er journalistene?
Før var det trangt rundt pressebordet når fiskeriorganisasjonene hadde årsmøter. Nå er det snart ikke pressefolk til stede. Under pressemiddagen på Nor-Fishing var fremmøtet nesten pinlig dårlig.

Hva med Thor Mowinckel?
Sist kåret «Norsk Fiskerinæring» de 50 mest betydningsfulle personene for utviklingen av norsk sjømatnæring siden krigen. Jostein Misje lurer på hvor det ble av Thor Mowinckel.

Even bigger fools!
Kanskje er det i fiskerinæringen som i USA, undrer Øystein Sandøy. Det er de som satser når andre sier det er galskap, som bringer verden fremover.

Strider mot WTO
De russiske importrestriksjonene kan stride mot WTO, mener NUPI-forsker Arne Melchior. Men han tror ikke Norge kommer noen vei med søksmål.

Vellykket hvalsommer
2014 ga en drømmesesong for hvalnæringen. Forhåpentligvis begyn­ner også effektene å komme av arbeidet til Merkevareforeningen for norsk hval.

Mens vi venter på Godot!
Sjømatindustri-utvalgets rapport kommer i desember. Den blir helt sikkert ikke enstemmig. Flertallet i utvalget har nok mye fornu­ftig å foreslå, men flertallet på Stortinget er neppe enig. Kanskje venter vi forgjeves.

En hellig ku
Oli Samro kan ikke med sin beste vilje forstå at fiskerne vil betale for noe de ikke trenger. Men de norske fiskesalgslagene er som hellige kuer!

Etter Nor-Fishing 2014
Hovedkonklusjonen er enkel. Årets Nor-Fishing var meget vellykket. Men besøkstallet kunne gjerne vært høyere. Messen er litt for mye et bransjetreff for leverandørene.