INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 7 – 2015

 

 


Ekspansiv alle veier!
OptimarStette vokser i alle retninger. Oppkjøpet av SeaSide i Volda styrker fotfestet i oppdrettsnæringen, og drar omsetningen opp mot 400 millioner kroner. Asbjørn Solevågseide har vært med siden midten av 80-tallet. I dag er han sjefen.


Vi kommer igjen!
Aqua Nor 2015 ble en suksess. Publikumsrekord og nesten bare positive utstillere. Alle vi snakket med kommer igjen.

 

Leverandører til fiskeflåten
Hvert år kjøper fiskeflåten varer og tjenester for rundt 7 milliarder kroner. Vi har sett nærmere på hvem som er de største leverandørene til denne delen av sjømatnæringen. Det ble ikke plass til alle, men vi håper å ha fått med de viktigste.
  Les også  

De syv fete og de syv magre
Kanskje kan de syv fete i oljenæringen gi muligheter for lavere lønn og øket arbeidstid i de syv magre. Øystein Sandøy vet hva han hadde valgt om alternativet var å miste jobben.

Havgruver i startgropen
Det er langt frem. Menge tror det er for langt ned også. Men noen tror uansett at vi sitter på en gullgruve. Kanskje kan gruvedrift på havbunnen overta stafettpinnen etter oljen og gassen?

Erik Sterud ferdigsnakka
Han snakker lakseelveierenes sak. Mange vil si at han aldri stopper å snakke. I «Norsk Fiskerinæring» ble han faktisk ferdig.

I urent farvann
Eidesen-utvalget kommer til å få det tøft. Stikker man hånden i et vepsebol får man stikk fra alle kanter. Skal man evaluere kvotesystemet kommer man ikke utenom å evaluere kvotefordelingen.

Et kvart århundre med venting
Hvalfangerne nekter å gi seg. Og nå er det lysglimt i tunnelen, skriver Dag Erlandsen. Kanskje åpner det seg for eksport til Japan i løpet av høsten.

God bør i 100 år
Det startet i 1915. Knut Arne Høyvik har skrevet boken om hun­dreåringen Møre og Romsdal Fiskarlag, og påtok seg også oppgaven å lage en kortversjon for våre lesere.

Hvor mye vet havforskerne?
Om de ikke vi, må de tvinges av politikerne, mener Harald Østensjø. Han har mistet troen på de metodene havforskerne bruker. Nå må det tenkes nytt.

Bjørøya i medvind
Bjørøya AS, Kråkøy Slakteri AS, Erko Settefisk AS og FSV Group AS er månedens firkløver i spalten om investeringer i sjømatnæringen.