nf8 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2000

Fiskerettighetene
forsvinner sørover,
raser kystfiskerne nordpå.
Men fangststatistikken
gir dem ikke rett.

(Utsendelse fredag 23. september)


 Månedens Intervju 


Møring med makt i nord!
Månedens intervjuobjekt har makt, skjønt det er et ord han misliker. Så la oss heller si innflytelse. Som seniorrådgiver i Nord-Norges største fiskeribank, er Hans H. Gundersens vurdering av utsiktene i fiskerinæringen i høy grad med på å bestemme hva som skjer. Vi har møtt kristiansunderen som bor i Tromsø.


  Les også  

Duellen
Bjørgo
vrs Myrvang
Sist måtte NFF’s Knut Hjelt se seg slått av adm. direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag, som markerer seg med stadig større tyngde. Denne gang hadde vi tenkt å spørre Ingebrigt Overby i Norske Sjømatprodusenters Landsforening om å stille opp som utfordrer, men han var bortreist da vi ringte, og redaktør Sigurd Bjørgo i foreningens medlemsblad «Norsk Sjømat» tok utfordringen på direkten. Det tror vi Overby skal være glad for. Bjørgo representerte foreningen på en glimrende måte.
Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

Ressursrente til besvær
Ressursrente er et relativt nytt begrep i fiskeri- og havbruksnæringen. Om du lurer på hva det er, les artikkelen i Norsk Fiskerinæring.

Et påstått ran
Kystfiskerne nordpå hevder at de er ranet for fiskerettigheter. Statistikken siden 1977 gir dem ikke rett.

Gjengangere på fiskerimessen
Bjarne Myrstad har skrevet bok om fiskerimessen. Vi har skrevet om gjengangerne blant utstillerne.

The final solution
Knut Arne Høyvik har vært på café og latt seg forferde av EU-byråkratenes forslag om nye arbeidstidsbestemmelser for fiskerne. Heldigvis traff han sin gode venn ingeniøren.

Pelagisk enmannsfabrikk
Baaders nye filéteringsmaskin for sild og makrell er et lite under. Maskinen har vært testet hos Domstein i Kalvåg, og er klar for markedet. Prisen er ca. 1,7 millioner kroner.

En ydmyk jubilant
20 år er ingen alder å feire, mener Scanmar-gründer Henning Skjold Larsen. Vi er dypt uenig. Spør hvilken fiskeskipper du vil, og han sier det samme.

E-handel; mirakelløsning eller pengesluk
Erik Hempel har et edruelig forhold til fiskehandel på Internett. Den som tror salget går av seg selv, har kort tid igjen i bransjen.

Odd Fladmark takker for seg
Vi har nærmest som prinsipp i «Norsk Fiskerinæring» ikke å hedre veteraner som takker for seg. Odd Fladmark er verdt et unntak.

Ami Go vil spalte proteiner til suksess
Den gamle meieribygningen på Lesja er ikke det vi først forbinder med norsk fiskerinæring. Men så må vi vel snart innse at utnyttelsen av våre marine ressurser ikke lenger bare dreier seg om frossenfisk og konvensjonelle produkter som saltfisk, tørrfisk og klippfisk. Og da kan Lesja være en vel så naturlig lokalisering som Båtsfjord og Ålesund.

Simonsen Musæus satser på fisk
Fisk er in, også blant dresskledte advokater i Oslos mest ærverdige advokatfirma. — Vi skal være med når toget går i fiskerinæringen, sier partner Erik Amundsen hos Simonsen Musæus.

... it’s realy McHUG(h)E!
«Atlantic Dawn» spiser «American Monarch» til frokost. Verdens største fiskebåt er bygget ved Umoe Sterkoder i Kristiansund. Ialt gikk det med nesten 700.000 arbeidstimer.

Nettfiskere uten sikkerhetsnett
Mainfish AS skal utvikle fiskerinæringens ledende internettportal. Det er mange som har tilsvarende ambisjoner. Vi ønsker lykke til.

Fra båt til beger hos Tromsø Reker
Nyfabrikken har kostet nærmere 140 millioner kroner. Men så er den også blitt verdens mest moderne rekefabrikk.


Tilbake til hovedmeny