nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2003

Sett foten ned!
70 prosent NVG-sild
til Norge i 2004

eller forhandlingsbrudd!

(Utsendelse fredag 10. oktober)

 


 

 


Fast fisk for kystflåten
Gullestad og Ludvigsen orker ikke mer kjeft. Neste år blir det faste torskekvoter for alle fartøy mellom 15 og 28 meter. Fiskarlaget er for, følgelig er Kystfiskarlaget imot. Når overreguleringene forsvinner, svekkes konkurransen. Det er synd. På den annen side kan de dyktigste kjøpe kvoter. Kanskje er det ikke så ille med faste kvoter.En blå revolusjon
Norsk oppdrettsnæring er vandt med å bli hudflettet. «The Economist» - et av verdens ledende økonomitidsskrifter, er opptatt av mulighetene.

Andedammen!
Øystein Sandøy er småbedriftsleder og lei av å bli utnyttet. Politikerne er mest opptatt av å fordele verdier, ikke skape dem.


Det meste i boks for Lidl
Lidls inntog i Norge skaper lite uro blant norske fiskeleverandører. Men mange lurer på hvordan det vil se ut i frysediskene.  Les også  

Duellen
Hansen vrs. Landmark

Når det er krise, ringer man banken. Denne gangen hadde vi bestemt oss for et rotekte sunnmørsoppgjør, og i ukevis hadde vi skygget en industridirektør med korrekt aksent. Så bare skygget han banen selv. Redningen het Kolbjørn Giskegødegård, en Nordea-mann med kontor i Ålesund og fremragende evne til å steppe inn på kort varsel. Senioranalytikeren fra Giske hadde det første svaret klart på utpust, og så var vi i gang.

 Den som graver en grav...
Hagbart Nilsen ønsket mer penger fra If skadeforsikring, og fikk hele Barentshavet i fleisen. Om det er ett søksmål den stridsglade Hagbart har grunn til å angre på - uansett hvor sikker han var på seier, må det være saken mot If. Den førte Nils H. Nilsen AS til skifteretten.

Av vår post
Vi har fått brev fra en av de mest betydningsfulle personer i verden, nemlig en forbruker. Vedkommende er bekymret over den vanskelige situasjonen for rekenæringen, og bruker følgende tre ord om veien ut av uføret; markedsføring, reklame og presentasjon.

Norge setter standard
Omsider, etter mange års arbeid, har vi fått en standardiseringsordning for flytende oppdrettsanlegg. Innen 2006 skal alle anlegg ha dugelighetsbevis. Jobben vil minst kreve 100 årsverk.

FoU-avgiften - ny løsning på gamle problemer
Dag Standal fra Sintef gir den historiske bakgrunnen for etableringen av FoU-avgiften og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Avgiften markerer en ny strategi i arbeidet med å gi næringens organisasjoner innflytelse over marin forskning.

Potensiell gullgruve
KPMG’s artikkelserie om nye arter i oppdrett tar i dette nummeret for seg kveite. Risikoen er høy og det kreves mye tålmodig kapital. Men inntjeningen kan være formidabel for den som lykkes.

Vi mister markedsmakt
Erik Hempel er fortsatt bekymret for norsk fiskeindustri og anbefaler etablering i lavkostland. Men første bud for å lykkes ute er å beholde kontrollen over markedskontaktene.

Vågan fiskerikommune
Vågan er en av de store fiskerikommunene i Nord-Norge. Vi har skrevet litt om hva som finnes av fiskeriaktiviteter i kommunen, og har spesielt tatt for oss det nye pelagiske konsumanlegget Lofoten Pelagisk AS.

Landmark vrs. Giskeødegård
Duellen ruller videre med snart «uovervinnelige» Vidar Landmark i hovedrollen. Hvordan det gikk i dette nummeret kan du som vanlig lese helt bakerst i bladet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny