nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2004

Samme gamle
puddingen,
eller nye boller.

(Utsendelse mandag 1.november)

 


Samme gamle puddingen eller nye boller?
Fiskematbransjen i Norge sliter i motgang. Forbruket går ned, særlig blant ungdommen, og marginene er små. Økt markedsføring, produktutvikling og mer samarbeid må til for å snu den negative trenden. Vi har lagt fiskematprodusentene under lupen og gjort pionerarbeid. Fiskematen har jo aldri preget fiskerimedia.

 


Sildeårsklasse til 6 milliarder
Forskerne er usikre, og vil ikke ta for hardt i. Men 2002-årsklassen av NVG-sild kan være formidabel — i beste fall histo­risk stor.


DnB NOR tar grep
DnB NOR er blitt en av Norges største fiskeoppdrettere. Pål Skoe har fått oppdraget å forvalte bankens eierskap i over 50 matfisk­konsesjoner.

 

 

Den ferske frossenfisken!
Forbrukerne mener så mangt, ikke minst om fisk. Mange synes endog at den er noe fremmedkulturell.  Les også  

Duellen
Hanssen vrs Ivetorp
Hun har vist seg alldeles umulig til nå. Men vi gir ikke opp og stiller med en ny skarpskodd utfordrer. Hvordan det gikk kan du som vanlig trykke på overskriften for å finne ut.


China-eksporten stopper opp
Det er en vedtatt sannhet at eksporten av frosset torsk til China snart vil sende samtlige filétarbeidere i Nord-Norge til A-etat. Men kanskje går det ikke slik likevel. I år har eksporten stoppet nesten helt opp.

 

Simrad tok første stikk
Scanmar har anket dommen og ingen vet hva som skjer til slutt. Men utfallet i Horten tingrett viser uansett hvor viktig det er med gode avtaler som beskytter bedriftshemmeligheter og intern informasjon.

Hva skiller norsk og islandsk saltfisk?
Forsker Sigurjon Arason ved Islands Fiskerilaboratorium har to enkle svar: Saltfisken fra Island er best fordi råstoffet håndteres bedre ombord og fordi mer av fisken kommer på land i september og oktober da kvaliteten er på topp.

Franz Fischler takker for seg
EU’s fiskerikommisær Franz Fischler går av 1. november. Vi har gjort et eksklusivt intervju med den fargerike østerikeren, som ikke uventet er godt fornøyd med den jobben han har gjort. EU’s fiskeripolitikk utvikler seg i riktig retning.

 

Laks, line og sild!
Domstein er konge. Laksen, silda og lineflåten selve ryggraden. I serien om fiskerifylker er vi kommet til Sogn og Fjordane — langt fra størst, men på enkelte områder faktisk best.

Trailerne møter motstand
I fiskerinæringen holder man fortsatt en knapp på den velprøvde asfalten. Men nye, mer miljøvennlige og etterhvert også raskere transportformer presser seg på. Tog og ferjer kan være aktuelle alternativer.

Maring samler ingrediensene
Maring skal samle den marine ingrediensindustrien under felles paraply. Jostein Refsnes er primus motor for den nye næringsorganisasjonen, som sannsynligvis blir en del av FHL-systemet.

Hva kjennetegner store og små fiskeeksportører
Ved Norges fiskerihøgskole pågår et prosjekt for å analysere norske fiskeeksportører. Det er ikke slik at store eksportører alltid oppnår bedre priser enn små, ei heller nødvendigvis slik at eksportprisen blir høyere jo færre og større aktører som deltar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny