INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2006

Marked og areal
I 2007 forsvinner sannsynligvis FHL havbruk. I så fall blir månedens intervjuobjekt historisk. Men kampsakene forblir de samme uansett hvordan oppdretterne velger å organisere seg — bedre markedsadgang og nok tilgang på areal. Vi har møtt Sveinung Sandvik, styrelederen som vil gjøre seg selv overflødig .Sporing inntar verden
I fremtiden vil forbrukerne vite det meste om hva som er i disse eskene. Derfor er sporing et svært aktuelt tema for næringsmiddelindustrien.


Fjelltorsken: Episode 5
Problemene har tårnet seg opp for lake-gründer Rolf Selset. Først forsvant penger, så slo samarbeidspartneren seg vrang. Men Selset gir seg ikke.


Prisen for å tenke nytt
Denne gangen tar «Fisk og Forsking» for seg de fire vinnerne av Innovasjonsprisen. En av dem er AKVAsmarts FishTalk. Prisen åpner dører, men garanterer ikke suksess.  Les også  

Duellen
Algrøy vrs. Ulriksen

Sist ble det uavgjort. Denne gangen gjorde vi derfor spørsmålene ekstra vanskelige. Trodde vi! Interne tester i redaksjonen tydet nemlig på det. Men Hans Inge Algrøy og Vidar Ulriksen — sist-nevne i feriemodus og etter egen mening ikke hundre prosent på hugget, knallet til fra start. Ingen ting tydet på at spørsmålene var spesielt vriene. Hvordan det gikk kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

Diagnose: Sokkesig
Sokkesig — hva er det? Jo, rett og slett en skade eller sykdomstilfelle som inntreffer påfallende beleilig. Øystein Sandøy stikker nakken frem og påstår at det norske trygdesystemet står på vidt gap for folk som vil jukse.

Om makt og maktmennesker
Oli Samro er opptatt av makt. Noen har det, andre tror de har det. Oli er ikke i tvil om hvem som tilhører den førstnevnte gruppen i norsk fiskerinæring. Øverst på listen troner Kjell Inge Røkke.

Ondt ofte sliter den fiskermann!
Vekk med alle subsidier til oljenæringen. Hvis ikke blir det umulig for fiskeflåten å stå imot presset fra oljebransjen. Dessuten må båteierne få beholde retten til å strukturere. Harald Østensjø har resepten klar.

Ingen grunn til kvotekutt!
Boris F. Prishchepa er klokkekar. PINRO-direktøren mener det ikke er noen grunn til å redusere torskekvoten i 2007. Han innrømmer at russerne fisker for mye, men mener Norge kaster sten i glas-shus. Siden 1976 har Norge fisket mest torsk.

Ekkolodd uten grå stær
En ny generasjon ekkolodd er underveis. De kan fortelle både om fiskeslag og fiskestørrelse. Om noen år vil vi si at fiskerne i 2006 gikk på havet halvt i blinde, spår Kjell Olsen.

Nytt filetanlegg på Trollebø
I disse dager åpner Domsteins nye filetanlegg i Måløy. Anlegget har kostet 47 millioner kroner og filetmaskinene kan produsere 13 tonn sildefilet pr. time.

Ekstremistene fører ordet
Petur Bjarnason er ikke i tvil. Norges politikk i sildeforhandlingene preges av ekstremistene i fiskerinæringen. Norge er kjent for å stå på sitt og har liten evne eller vilje til å sette seg inn i og forstå andres synspunkter.

Tar tilapia over for torsken?
Oppdrettsproduksjonen av tilapia har økt fra nesten null til over 1,5 millioner tonn i løpet av 20 år. Men torsken vil beholde sitt marked i Europa som ferskt kvalitetsprodukt, og heve seg over konkurransen fra de mange billigfiskene, tror Erik Hempel.

På den annen side
I Norge er vi opptatt av piratfisket i Barentshavet. Der stikker russiske fartøyer av med norske inspektører. Utenfor Kurilene skyter den russiske Kystvakta japanske fiskere