INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2007

100 år og hva nå?
Månedens intervjuobjekt må ta viktige strategiske valg. Skal han bygge ny ringnotsnurper eller kjøpe brukt? Og hva med ombordproduksjon? Fryseriet AS er viktig for Lødingen. Men friere lusker i buskene. Står bedriften best på egne ben? Magnus Ytterstad har mye å tenke på i jubileumsåret.


Alt om fisk Aviser, magasiner og nettportaler.
Strømmen av fiskeristoff kommer på et tosifret antall språk og i et tresifret antall land.

Fornøyd med det meste
Livet har vært snilt med Helga Pedersen de siste par årene. Så er hun da også fornøyd med det meste.   
         1.000 tonn pr. årsverk
Færre, større og mer effektive. Om strukturutviklingen fortsetter i samme tempo som til nå er antall lakseslakterier halvert i løpet av 10 år.


  Les også  

Duellen
Nakken vrs. Støbak

Johannes Nakken har tatt godt vare på den sjansen han fikk, og har knust all motstand. Nå møter han en seiersstinn ordfører fra Giske.

Borgerlig fremgang
Høstens valg ga solid fremgang for Høyre, FrP, KrF og Venstre i landets viktigste fiskerikommuner — fra 37,7 prosent i 2003 til 45,7 prosent i år. Å tolke dette som mistillit til den rød-grønne fiskeripolitikken er imidlertid dristig.

Stemmefiskere
Vi klager og sutrer, men når det kommer til stykke gjemmer vi oss unna. Fiskerne må engasjere seg mer i lokalpolitikken, konstaterer Øystein Sandøy. På riksplan også!

Verdens beste på sjømat
Intrafish Media er størst i Norge og kanskje best i verden. Gunnar Bjørkavåg er fiskeripressens grå eminense. Om «Fiskaren» og «Fiskeribladet» fusjonerer får han alvorlig stor makt.

Et samarbeid med MSC
Norges flørting med Marine Council Stewardship er livsfarlig, mener Petur Bjarnason. Gir man lillefingeren til MSC, havner snart all makt i London. Nå må Norge stå imot presset.

Arealavgift i havbruk
Arealavgiften vil bli så høy at den monner for kommunene, men samtidig så lav at den ikke får konsekvenser for næringens konkurranseevne, tror advokat Trine Lise Høra. Det høres ut som en vanskelig balansegang.

Ægir når landkjenning
Norsk Havbruksmuseum på Hitra er bare noen skarve velvillige millioner unna første spadestikk. Nå er drømmen å åpne museet i 2011.

Økobasert forskning
Økobasert forskning betyr å prioritere, f.eks. torsk foran sild og makrell foran tobis. Harald Østensjø advarer. Hvis tobisen blir mat for makrellen, krever industritrålerne mer makrell.

Krafttak for settefisk
Grytåga Settefisk AS skal produsere 4-5 millioner settefisk og henter vann i egen rørbane 450 meter ned fra fjellet. Selskapet planlegger langsiktig. All fisken er solgt de første fem årene.

Markedsfremstøt med komplikasjoner
Tradisjoner og seremonier er viktige i Namibia. Erik Hempel forteller historien om en gjeng fiskerifolk på besøk fra Singapore.

Priser i sentrum
«Fisk og Forskning» tar for seg prisvinnere og nominerte til Innovasjonsprisen og Gullpelleten. Odd Berg svarer på ti spørsmål.