INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2010

 

 

Eventyrlig suksess!
Han fremstår i dag som den mest standhaftige, smarte og suksess­fulle aktøren i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom tidene. Og da har vi verken glemt Fredriksen eller Røkke. Månedens inter­vjuobjekt har lyktes med det meste, og har i dag over 10.000 folk i sving i alle verdensdeler.


Salg med komplikasjoner
Arvingene har holdt på i over ett år, og fortsatt vet ingen hva som skal skje med Nergård. Vi har historien frem til nå.


I en klasse for seg
Norge er den desidert største fiskerinasjonen i det nordøstlige Atlanterhav. Totalfangsten har vært forbløffende stabil.Fiskerikyndig fergespesialist
Fiskerstrand Verft er nettopp gått løs på sitt andre århundre. Det går mest i ferger, men en og annen ny fiskebåt kommer også.


  Les også  

Fiskerinæringens 20 rikeste
nf’s blå innleder med en sikker vinner. Med god hjelp av «Kapi­tal» har vi laget en liste over de 20 rikeste i fiskeri- og havbruksnæringen i 2010. Du står der neppe. Ikke vi heller.

Hvordan går (struk)turen?
Øystein Sandøy mener at flåtefornying og strukturering er to sider av samme sak. Skal vi klare å fornye flåten må fiskebåteierne bli flinkere til å samarbeide. Det må jo være bedre å eie 50 prosent i noe som går bra, enn 100 prosent i noe som i beste fall lever fra hånd til munn.

Kronekursen – eksportnæringens beste venn
De siste årene har Norge ført en rentepolitikk som harmonerer med våre viktigste handelspartnere. Kronekursen har hatt en utjev­nende effekt på konjunktursvingningene. Måtte det fortsett slik, skriver Kolbjørn Giskeødegård.  

Stabilt for torsken
Det synes å være et ganske stabilt forhold mellom det fiskerne får for torsken over kaikanten og det produsentene får for de ferdige produktene ute i markedet. Vi har tallene siden 2000.

Det lille landsmøtet
Vi sendte en ung journalist-spire fra Oslos beste vestkant til årsmøtet i Nordland fylkes Fiskarlag. Hvordan det eksperimentet gikk kan du lese lenger ut i bladet. Vi synes han holdt seg godt flytende.

Først kom breiflabben
Et nytt vandringsmønster for breiflabben rundt Island har ført til en viktig, men svært kontroversiell endring av kvotesystemet. Gamle rettigheter står heldigvis for fall, skriver Petur Bjarna­son.

Venter på FDA
FDA kommer til Norge. 35 bedrifter skal under lupen til «det amerikanske mattilsynet». Hvem som får besøk når, vites ikke. Det eneste sikre, er at Food & Drug Administration kjører sitt eget løp.

Blåser forbrukerne i miljø og bærekraft?
Erik Hempel tror svaret er ja. Hva folk sier og hva folk gjør er nemlig to forskjellige ting. Sålenge fisken smaker godt og er rimelig, gir folk stort sett blaffen i hvor og hvordan den er fisket. Side 91

Stadig nye ingredienser
«Fisk og Forskning» har vært på konferanse for marine ingrediens­er. Etter å ha filtrert ut de mest langkjedede fremmedordene, kan vi slå fast at næringen fosser fremover, at proteinstoffene puster Omega 3 i nakken og at det kan bli et udekket behov for torskeskinn.