INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2012

 

 

8 år med rød-grønt er nok!
Som styreleder i FHL og driftsdirektør i Norway Pelagic ASA har månedens intervjuobjekt mer enn nok å fylle tiden med. Fire barn i skolepliktig alder krever også sitt, likeledes styreposten i børsnoterte Domstein ASA. Gunnar Domstein håper på et regjer­ingsskifte i 2013, og vil ha mer fokus på næringsutvikling.


20 milliarder i pluss
Siden 2009 har de 50 største norske sjømatselskapene et overskudd etter skatt på 20 milliarder kroner. Vel halvparten har gått til utbytte.Toppen er nådd?
Etter mange gode år må vi belage oss på kvotenedgang i 2014 og 2015. NVG-sild og hyse går mest ned, mens det blir mer Nordsjøsild og kolmule.

 Fisk og forskningsdager
Slankeproteiner, fiskepinner, kvotehandel og klippfisk-konge er fire stikkord for månedens utgave av «Fisk og Forskning»  Les også  

Utkast med mange spørsmålstegn
Høyres utkast til ny fiskeripolitikk i stortingsperioden 2013-2017 gir flere spørsmål enn svar. Men det er kanskje meningen med programutkast? Vi forventer klare meldinger både om Råfiskloven og Deltakerloven på Høyres landsmøte i mai neste år.

Om Thymos og tollsatser
Landbruks- og matministeren får så hatten passer av Øystein Sandøy. Trygve Slagsvold Vedum bedriver opportunistisk taburettklamring på astronomisk nivå, mener vår faste kommentator fra Måløy.

Laks og ringnot
Eidesvik Havfiske AS er inne i ringnot, kystnot, settefisk og matfisk. I fjor omsatte selskapet for 220 millioner kroner. Vi har besøkt den veldrevne familiebedriften i Bømlo.

Verden står ikke stille
Under 10 prosent av dagens norske bedrifter eksisterte for 40 år siden. Oli Samro har tatt for seg de store omstillingsprosessene i fiskeri- og havbruksnæringen. Uten omstillingsevne blir leveal­deren kort.

Sjøfrakt og terminaler
Caiano i Haugesund er tuftet på sild og makrell. I dag er det shipping, terminaler og hotelldrift som gjelder. Men fortsatt er det plass til noe fisk, blant annet gjennom eierskap i Sjøvik-gruppen og Drønen Havfiske.

Vennebyen og fisk
Sekkingstad AS hadde ideen, Berggren i Kongsvinger skal produ­sere fisken og Barne-TV serien «Vennebyen» skal sørge for den kommersielle suksessen.

Klodens største fiskeribank
Vi sløyfer spørsmålstegnet. Med en fiskeriportefølje på 30 mil­liarder er det ingen som slår DnB. Vi har møtt bankens «fiskeris­jef», Anne Hvistendahl.

Landbrukspolitikk til besvær
24 milliarder kroner i landbruksstøtte betyr 468.000 kroner pr. sysselsatt. Hvor lenge skal denne galskapen fortsette? spør Erik Hempel. Som Reidar Nilsen etterlyser han en grundig gjennomgang av strukturen i landbruket.