INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8 – 2016

 

 


Arveprins med kongenavn
Det startet i 1922. Nå er fjerde generasjon Klo så smått i ferd med å overta. Kristian Fredrik Klo har jobbet i familiebedriften på Myre siden 2009, og er daglig leder for oppdrettsanleggene. Han er månedens intervjuobjekt.


Fortsatt sunnmørs-dominans
De fire største blir stadig større. I dag står de for nesten 2/3-deler av klippfiskproduksjonen i Norge. Alle holder selvfølgelig til på Sunnmøre.

 

Storbritannia på fjerde
I serien om Norges største sjømatmarkeder skal det handle om fish & chips, laks og Brexit. I fjor eksporterte vi sjømat til Storbritannia for over fem milliarder kroner.
  Les også  

En uvitende spillebrikke
Når journalistene står på døren er det for sent å tenke seg om. Vær godt forberedt og ta kontrollen fra start, er rådet fra Geelmuyden Kiese. Hvis ikke blir du fort en brikke i spillet.

Den evige debatten
Kanskje er det på tide å flytte foten fra gasspedalen til bremsepedalen, mener Knut Arne Høyvik. Vi kan ikke fortsette å fase ut fiskebåter i all evighet, skriver han.

Forskrift uten effekt
Ordningen er for lite fleksibel. Dessuten er den for dyr. Advokat Lars Selmar Alsaker konstaterer at femprosents-forskriften må endres om den skal gi vekst i oppdrettsnæringen.

Sjømatnæringens 11 flaggskip
Konseptet er genialt. På Hurtigrutens vei langs kysten får passasjerene servert lokal mat. Det betyr selvsagt mye sjømat. Vi har tatt turen.
.

Fem råd til Fiskeridirektoratet
Under Nor-Fishing ble vår redaktør bedt om å komme med fem gode råd til Fiskeridirektoratet. Han så ikke at noen noterte, så derfor kommer de også på trykk.

27,1 milliarder i verdiskaping
Ifølge SINTEF Fiskeri og havbruk skapte flåteleddet en samlet verdiskaping på vel 27 milliarder kroner i 2014 og vel 25.000 årsverk om vi tar med alle direkte og inndirekte virkninger.

Nils og Anders Aarsæther
I 1877 grunnla de det som etter hvert skulle bli Norges desidert største fiskerikonsern. Tranproduksjonen var utgangspunktet for de to driftige brødrene fra Ørsta.


Meglere og sauer i flokk
Aksjemarkedet styres av følelser, håp og griskhet. Og når «guruene» taler dilter resten etter som en saueflokk. Den største guruen i øyeblikket er Kolbjørn Giskeødegård, skriver Erik Hempel.

40 lakseslakterier
De blir færre og større. I 2015 ble det slaktet laks ved ca. 40 slakterier. De seks største sto for over 40 prosent av det totale slaktekvantumet.