INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8/9 – 2013

 

 


Forventer stabil vekst
Månedens intervjuobjekt er godt fornøyd med regjeringsskiftet, og forventer at Høyre og FrP holder det de har lovet. Per Anton Løfsnæs er sjef i Bjørøya Fiskeoppdrett AS.


«Dead man’s hand»
Å drifte linebåter etter mulige politiske beslutninger, er som å satse en formue i poker på «dead man’s hand».

 

Kulestøper i pelagisk krig!
EU fører krigen mot Færøyene, Norge har påtatt seg jobben som kulestøper. Oli Samro tror det ender med et pinlig tap både i Havrettsdomstolen og WTO.
  Les også  

10 lover — 55 forskrifter
Mattilsynet forvalter et omfattende, komplisert og tidvis upresist regelverk. Riksrevisjonen er ikke imponert over den jobben Mattilsynet gjør i havbruksforvaltningen.

Utenlandsk eierskap i sjømatnæringen
Vi liker det ikke, men Marine Harvest er 71 prosent eid av utlendinger. Vi har listene som viser hva utlendinger eier i fiskeflåte, fiskeindustri og oppdrett.

Mer velferd for smolten
20 prosent produksjonstap i oppdrett er alt for høyt, og sannsynligvis i strid med dyrevernloven. Moralsk forkastelig er det også.

Sjøklynge på islandsk
Ocean Cluster House er en miks av selskaper og mennesker som skal realisere potensialet i sjømatnæringen på Island.

All makt i denne sal
Det er flott at Venstre og KrF takket nei til plass rundt Kongens bord. Nå blir det igjen interessant å sitte på Stortinget.

Borgerlig flertall i fiskeri-Norge
For første gang siden krigen ga stortingsvalget et flertall til de borgerlige i Norges mest fiskeriavhengige kommuner. 54,9 prosent stemte på Høyre, FrP, Venstre og KrF.

To land — to systemer
Norge og Island har valgt to ulike måter å forvalte fiskeriene på. Ingen på Island er i tvil om hvilken som er best.

Global Fish på nytt
Ringen er sluttet. Hoddevik-brødrene, Sigurd Teige og Birger Dahl har etablert nye Global Fish AS. Salget skal skje fra Ålesund, produksjonen i Egersund.

Kultur for eksportvekst
På 1700-tallet var forbruket av sjømat i Norge like stort som eksporten. På 1800-tallet økte fangstene, og eksporten ble mer og mer dominerende.

Legemidlene kommer
Til nå har vi snakket mest om kosttilskudd i dråpeform. Nå kommer Omega 3-legemidlene for fullt. «FoU» har vært på MIC.