INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 8/9 – 2014

 

 


Hva med Torgersen, Førde og Nakken?
Øystein Sandøy savner flere navn på listen over de 50 viktigste personene for utviklingen av norsk sjømatnæring siden krigen. Peter Gullestad savner et mer gjennomtenkt perspektiv i juryen.


Cermaq i spill
De forhandlet i all hemmelighet i flere måneder. Men det måtte Jon Hindar holde for seg selv. Derimot snakker månedens inter­vjuobjekt gjerne om Cermaqs styrker og svakheter og om store utfordringer. I den sammenheng spiller det jo liten rolle om Cermaq eies av den norske stat eller av japanske Mitsubishi.

 

En kvart milliard i minus
Tallenes tale er klar. Filetindustrien for hvitfisk er en økono­misk katastrofe. Om det ikke tas grep for å endre industriens rammevilkår er den en saga blott om få år.
  Les også  

Ingen over — ingen ved siden
De kan si hva de vil i Ålesund. Bergen er Norges, Nordens og Europas viktigste fiskeriby. Til sammen omsatte sjømatselskapene i byen for over 56 milliarder kroner i 2013

Landbasert oppdrett i Fredrikstad
Det er skjær i sjøen. Men om Fredrikstad Seafood får realisert sine planer, vil selskapet produsere 3.600 tonn økologisk laks i et landbasert anlegg midt i Fredrikstad.

Et splittet fiskeri-Norge
Fiskeflåten bør bruke ressursene på å bedre egne rammevilkår, ikke på å bygge opp mest mulig organisasjonsbyråkrati, skriver Harald Østensjø. I dag snakker man i munnen på hverandre.

FSV Group i medvind
På tre år har FSV i Molde bygget en liten flåte av servicebåter for oppdrettsnæringen. Nylig kom meldingen om at den fjerde båten er bestilt.

Nå kommer turistene!
Petur Bjarnason skriver vanligvis om fisk og sjømat. Men her skal det handle om den stadig økende strømmen av turister til Island. Han er ikke bare begeistret.

Mot 850 basistonn i ringnot
Fiskebåt får det som de vil. Men økt inntjening i ringnot betyr at skatt på ressursrenten rykker nærmere. Det kan også bety enda større interne overføringer av verdier når strukturkvotene løper ut på dato.

Storskala EcoNet og AquaDome
Cermaq er på hugget. Nå satser selskapet på EcoNet-nøter i Stei­gen og Norges første kommersielle lukkede sjøbaserte oppdrettsan­legg — AquaDome. Nova Sea har bygget nytt filetanlegg.

1844 gram havbrukshistorie
Hans Morten Sundnes har lest den nye historieboken om norsk hav­bruksnæring. Ingen kioskvelter, men få vil angre på å kjøpe den. Mye kunnskap er kokt ned til 500 sider!