nf9 - 00_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2000

Gerhard Alsaker
driver Norges mest
lønnsomme oppdretts-
selskap.

(Utsendt fredag 21. oktober)


 Månedens Intervju 


Linebåter for en halv milliard kroner
Han har kjøpt og solgt linebåter i et voldsomt tempo. Nå kontrollerer han 17 prosent av torskekvotene i autolineflåten. Månedens intervjuobjekt er primus motor i en rederigruppe som i år vil fiske for nærmere en kvart milliard kroner.


 Under Lupen

Alsaker Fjordbruk under lupen
Gerhard Alsaker driver Norges mest lønnsomme oppdrettsanlegg. Han kan le seg skakk på vei til banken.


  Les også  

Duellen
Bjørgo
vrs Myrvang
Sist endte det uavgjort mellom redaktør Sigurd Bjørgo i «Norsk Sjømat» og Råfisklags-direktør Trygve Myrvang. Følgelig omkamp i dette nummer.
Begge duellanter kom skjevt ut. Ingen av dem visste navnet på Norway Seafoods nye konstituerte konsern-direktør. Det er kanskje ikke så merkelig. Selskapet bytter jo toppsjef minst like hyppig som regjeringen skifter Fiskeriminister. Halvveis så det stygt ut for Myrvang, men med fullt score på de siste fem spørsmålene var han ikke til å true.

Test deg selv, trykk på overskriften til dette avsnittet og finn spørsmålene. 5 poeng bør du klare!

Vokser med grisetang
Mike Bernakiewicz og Algea AS høster årlig 20.000 tonn tang mellom Frøya og Brønnøysund. Siden 1998 er omsetningen tredoblet.

Oslo Børs er moden for fisk
Glen Rødland er ikke i tvil. Fiskeri-næringens største pre er de mange fiskericlusterne langs kysten.

Norsildmels dager er talte?
Om Pan Pelagic overtar Egersund Sildoljefabrikk ryker hele samarbeidsmodellen i sildemelindustrien, mener NF’s Blå. Da er også Norsildmels dager talte.

Hvor blir det av redningshelikoptrene?
Knut Arne Høyvik er forbannet. Redningsskøytene gjør en glimrende jobb langs kysten,men uten redningshelikoptre er sjøredningstjenesten amputert. Nå må staten snart forstå det samme.

Sats på torsk!
Jørgen Borthen leder det nasjonale nettverksprosjektet «Sats på torsk». Han er ikke i tvil om oppdrettstorskens potensialer. Nå er hovedoppgaven å starte et felles avlsprogram for torsk samt å oppskalere yngelproduksjonen.

Fjord Marin satser så det svir
Håkon Grande og Fjord Marin har ambisjoner så det holder. Selskapet satser mer enn noen andre på oppdrett av marin fisk. Det er en innsatsvilje som bør belønnes med laksekonsesjoner, mener Grande.

Fiskeristormakt på vaklende føtter
Under storhetstiden på 1950-tallet hadde Karmøy nesten 100 snurpere. Siden gikk det nedover med fiskeriene i Rogalands-kommunen. Men aner vi tegn på en ny oppgangsperiode? Side 41

Staten må satse mer
Også Erik Hempel er opptatt av muligheten for å oppdrette torsk i Norge. Han etterlyser i det hele tatt en bred satsing på andre arter enn laks. Men da bør staten satse mer på forskning, skriver han.

Grunnrenteskatt og etikk
Innføring av skatt på grunnrenten har etiske konsekvenser, men er nødvendigvis ikke ensidig negativt. Det må være konklusjonen etter en workshop om etiske verdier og strategier i fiskerinæringen.

Atlantisk samboerskap
Antlantic-gruppen i Ålesund er om ikke et mangehodet troll, så en svært allsidig virksomhet. Gruppen omfatter blant annet trading av fisk, fiskebåtmegling, et elektronisk fisketorg og Norges første selskap for salg av fiskesekker.

Styrker fiskernes rettsvern
Den ny Deltakerloven er ikke fullkommen, men alt i alt er vi rimelig fornøyd, skriver Erik Amundsen og Kenneth Mikkelsen i advokatfirmaet Simonsen Musæus. De har foretatt en grundig gjennomgang og vurdering av loven for «Norsk Fiskerinæring».

Miljømerking av fisk
Et alternativ er å være blant de første som bruker miljømerke. Et annet er å vente å se, konkluderer professor Frank Asche. Hva som er best sier han ikke noe om.


Tilbake til hovedmeny