nf2 - 02_cover

                   

INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2003

Da Fiskebåt
fikk så
hatten passet.

(Utsendelse onsdag 26. november)

 


MÅNEDENS INTERVJU

 

 


Kystreder, organisasjonsmann og politiker
Han er fetter til Paul Birger Torgnes, minst like entusiastisk og sannsynligvis arbeidsnarkoman. Han driver seks kystfiskefartøy i Brønnøy, flyr på møter i faglag og salgslag, er politisk engas­jert og en viktig brikke i satsingen til Fjord Marin ASA. Møt Jan-Erik Johnsen — snurrevadfisker, sildefisker og grunnleggende optimist. 

Fiskebåt fikk så hatten passer
Enda en gang ble Landsmøtet i Fiskarlaget en slosskamp om ressurser. Les hva som skjedde. Nå må det snart settes sluttstrek for slossingen.


 

Havets kardinal
I serien om nye arter i oppdrett er vi kommet til hummeren. Uten tålmodighet og velfyllt lommebok anbefaler vi at du heller spiller lotto.

Wichmann 100 år
I dag produseres Wichmann-motoren i Finnland. Men på Rubbestadneset er det fortsatt full fart. Vi har besøkt den spreke 100-åringen.  Les også  

Duellen
Ellingsen vrs. Landmark

«Duellen» ruller videre, og Vidar Landmark har hittil vært uovervinnelig. Men en gang tar alt slutt. Var Ulf Ellingsen veggen?
Trykk på overskriften å se hvordan det gikk.Hvor stort er større?
I brevspalten prøver Bent Dreyer å forklare hva Fiskeriforskning egentlig mener om utfordringen med å holde torskekvotene på et stabilt nivå, mens Tone Kjenstad forsøker å rydde av veien mulige misforståelser om regnskapsføringen til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Ingen av delene er lett.

Ingen Nobels Fredspris til Øystein Sandøy
Denne gangen har lineskipperen fra Måløy drømt seg bort. Men hvorfor ikke, når resultatet er så «bedaaaarende festlig». Hva sier f.eks. leserne om «Album-prisen» til det fartøyet som fisker minst gjennom året?

Medlemsskap eller sveitsisk løsning?
Lidvard Grønnevet har tatt for seg rapportene fra «Tenketank Europa». Han er ikke veldig imponert. «Tenketanken» lanserer løsninger som man ikke engang tror på selv. En «sveitsisk løsning» er både dårlig og uaktuell for Norge, mener Grønnevet. Han tror heller ikke at EU vil delegere reell beslutningsmyndighet til Regionale rådgivende utvalg.

Fransk oppstrammer til norske eksportører
De store matvarekjedene nøyer seg ikke med ISO-sertifikat. De etablerer egne og strengere kvalitetsstandarder for sine leverandører. Irene Watten i HavbruksConsult AS er Carrefours forlengede arm i Norge.

Stordrift i det små
Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på, og særlig ikke når mange små jobber sammen. Vi har laget en oversikt over nettverk-samarbeidene i oppdrettsnæringen. De oppnår vel så gode betingelser som de store vaklevorne.

«Nu går mye noget bedre»
Prisene på norske fiskeprodukter har utviklet seg bedre i sommer og høst enn våre spåmenn trodde i januar. Det gjelder særlig konsumlodda og den ferske torsken. Laksen derimot, ligger godt under den prisen ekspertene hadde forventet.

Krill, krøll og krumspring!
Norge ønsker å fremstå som best i klassen, men har samtidig viktige fiskerettigheter å forsvare i Antarktisk. Dette dilemmaet har gjort livet surt for Fish Group of Norway, som har interes­sante planer, men et usedvanlig døvhørt fiskeribyråkrati å forholde seg til. Vi har sett nærmere på saken.

Ønsker større del av kaka til fiskerne
Råfisklaget vil at fiskerne skal få mer av den prisen forbrukerne betaler. Per Swensson er en av dem som har fått jobben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake til hovedmeny