INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2005

Fiskarlagsformann in spe?
Han nådde ikke opp i år, men i 2007 kan August Fjeldskår komme sterkere tilbake som formannskandidat i Fiskarlaget. Vi har møtt den trivelige sørlendingen, som sjarmerer selv trauste finnmark-inger i senk. Til daglig driver han garnfiske med M/S «Nesejenta» i Nordsjøen. 

Opp av bølgedalen
Etter en av de største privatfinansierte snuoperasjonene i fiskerihistorien er autolineflåten på vei opp av bølgedalen. Strukturering lønner seg.

Vil styrke båndene
Harald Milli ser ingen motsetning mellom fisk og landbruk, og vil utvide samarbeidet mellom de to viktige primærnæringene. Vi har møtt den mektige lederen i Bondelaget.


Aker Langsten fyller 60
Et av Norges mest tradisjonsrike fiskebåtverft jubilerer. Men de siste årene har det vært langt mellom fiskebåtene.  Les også  

Duellen
Østervold Toft vrs. Ulriksen

Kari Østervold Toft ved Havforskningsinstituttet har virket utilnærmelig i hele høstsesongen, men denne gangen ble det match og det fra assisterende direktør Liv Ulriksen ved Fiskeriforskning. Et opplagt prestisjeoppgjør med uvisst utfall. Hvordan det gikk kan du som vanlig trykke på overskriften for å finne ut.

Aker Langsten fyller 60
Et av Norges mest tradisjonsrike fiskebåtverft jubilerer. Men de siste årene har det vært langt mellom fiskebåtene.

Kåre Furnes er favoritt
nf’s blå har stukket nakken frem og lansert sine favoritter vil vervet som formann i Fiskebåtredernes Forbund. I januar 2006 takker Sigurd Teige av etter fem år med formannsklubba. nf’s blå tror Kåre Furnes overtar, vel og merke om han vil.

Hotell i særklasse!
Basil Fawlty er en hysterisk morsom og uforskammet hotellvert, som alltid oppfatter gjestene som storforlangende plageånder. Øystein Sandøy trekker paralleller til Telenor!

Framnes Fiskeindustri på topp
Bankscore er et mye brukt økonomisk nøkkeltall som viser selskap-ers økonomiske stilling, og særlig evnen til å betjene lån. Vi har listen over fiskeri- og oppdrettsbedrifter med best bankscore i 2004.

FHL med ny innkjøpspool
Nå skal det virkelig lønne seg å være medlem av FHL. I disse dager drar Geir Andreassen & Co igang et innkjøpssamarbeid som minst skal gi medlemmene like store økonomiske fordeler som kontingenten.

Ille nå, verre før!
Oljeprisen stjeler nattesøvnen fra mange fiskebåtredere. Men det var verre før. I 1982 utgjorde f.eks. bunkersen 20 prosent av fangstinntektene til sildeflåten.

Vender hjem for å ta teten
Roger Halsebakk vet hva han vil. Nå satser brønnbåt-gründeren på å bli den ledende aktøren også i Norge, slik han lenge har vært det i Skottland.

Flyfrakten tar av
På 27 år har flyfrakten av fisk fra Norge økt fra 0 til 60.000 tonn. Av dette tar Gardermoen Perishable Center (GPC) hånd om 35-40.000 tonn. Nylig åpnet GPC sin nye fraktterminal.

Det nye saltfjellet
GC Rieber i Ålesund distribuerer årlig 50.000 tonn salt. Etter at det nye saltlageret ble åpnet på Flatholmen, er det meste samlet under ett tak.

Look to Vestertana
Hans Morten Sundnes har sjekket den internasjonale oppmerksomhe-ten rundt høstens skifte av Fiskeriminister i Norge. Han konstat-erer at folk ute i den store verden er opptatt av helt andre saker enn at to nordlendinger bytter nøkkelknippe
.