INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2007

Gründer med suksess
Det startet med kattemat og leppefisk. I dag er månedens interv-juobjekt god for nærmere 100 millioner. Fortsatt er han bare 30 år. Villa Salmon er kjerringa mot strømmen, og satser i Finnmark og på økologisk oppdrettsfisk. De neste par årene skal selskapet tredoble omsetningen. Vi har møtt Johan Emil Andreassen.

   70 prosent til fiskerne
De siste 10 årene har fiskerne stukket av med det største kakestykket. 70 prosent av omsetningsverdien av fisk og sjømat har gått til flåten.

Salmar-millioner skal yngle
Kverva AS er stinn av gryn og Helge Moen har fått nøkkelen til pengebingen. Bakom trekker Gustav Witzø i trådene.  
        


Tube eller ikke tube
har aldri vært spørsmålet hos Mills. Heller ikke hvordan kaviarklassikeren skal smake. Etter 55 år er produktet akkurat det samme


  Les også  

Duellen
Nakken vrs. Nerheim

Denne gang møter Johannes Nakken en «forgjenger», nemlig fiskeri- og kystdepartementets Magnor Nerheim. Hvordan det gikk i Duellen kan du som vanlig finne ut ved å trykke på overskriften.

Rev i tøylene
Sildelaget rev i tøylene, men slapp ikke fri. Først reiste lagets forhandlere hjem i irritasjon fra meklingsmøtet i Oslo. Til slutt måtte man likevel akseptere det prisnivået meklingsmannen hadde foreslått.

Flere hummer enn mennesker
Norsk Hummer AS er omsider i siget. Det har tatt flere tiår, men nå står selskapet foran gjennombruddet. I 2010 skal den første hummeren være gryteklar.

Størst på fiskemel
I januar ble Copeinca det første utenlandske fiskeriselskapet på Oslo Børs. Siden har selskapet satset så det svir. Målsetting er å bli størst i verden på fiskemel.

IFCA og miljøbevegelsen
Verdens fiskeriorganisasjoner samarbeider gjennom IFCA. Her står miljøspørsmål ofte på agendaen. I oktober deltok Petur Bjarnason på årsmøtet til IFCA i Roma.

Daisui nr. 9
I vår omtale av verdens største fiskeriselskaper er vi kommet til japanske Daisui. Det meste av omsetningen kommer fra fiskemarke-det i Osaka.

Nedvurdert, elsket og overbeskattet
Tunfisk er verdens fjerde største svømmende handelsvare. Det meste havner i boks, men stadig mer går til sushi og sashimi.

Syting, klaging og rekruttering
Harald Østensjø har en drøm; et Landsmøte i Norges Fiskarlag der alle flåtegrupper er representert. Da klarer kanskje fiskerne å fjerne stempelet som sytpeisende klagefanter. Det plager nemlig næringen i dag.

Skal gjenvinne plast
Hvert år produserer fiskerinæringen mellom 12.000 og 20.000 tonn plastavfall. Nå skal Peter Sundt og Mepex Consult AS sørge for at mest mulig samles inn og gjenvinnes.

Blander seg i det meste
Tine Ingrediens er en av Norges største leverandører av ingre-dienser til næringsmiddelindustrien. Produkter av fiskefarse er i skuddet som aldri før. Da trengs mye melk!

Skal kommersialisere ideer
I månedens utgave av «Fisk og Forsking» skal det handle om alle dem som jobber med å kommersialisere gode ideer fra høgskoler og universiteter. Det er faktisk blitt en liten industri.