INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2008

Suksess på ensilasje
Det startet med ringnot. Så var det lakseslo i 25 år. Nå står den pelagiske fisken for tur Hordafôr og Odd Karsten Østervold har planer om å tredoble omsetning på sildeavskjær og konsumlodde. Rundfryst sild er også på menyen. Vi har besøkt gründeren på Salthella.

   


Rekordstor gytebestand
Vi beveger oss inn i ukjent terreng. Gytebestanden av torsk i Barentshavet skal dobles i løpet av 3-4 år. Så mye mer kan vi likevel ikke fiske.

Norge går foran
Ingen jobber like aktivt som Norge mot IUU-fiske. Johán Williams oppsummerer 10 års innsats. På ønskelisten står global havnestatskontroll.Fiskesprell
700 barnehager og 700 ungdomskoler er med på «Fiskesprell». Målet er å få unge til å spise mer fisk.


  Les også  

Duellen
Haugland vrs. Davidsen
Sist tok Råfisklagets nestsjef Svein Ove Haugland knekken på FHLs Trond Davidsen. Haugland scoret imponerende 9 poeng, og mot en slik quiz-råtass måtte vi denne gangen hente inn en rutinert og svært kunnskapsrik rev. Valget falt på Fiskarlagets informasjonsleder Knut Arne Høyvik.
Hvordan kampen endte kan du finne ut ved å trykke på overskriften.

60 prosent opp i røyk
Fra mai til oktober ble verdien av fiskeriselskapene på Oslo Børs redusert med 60 prosent. Det viser hvor urasjonelt investorer reagerer når frykten tar overhånd.

Kannibaler med statsstøtte
Øystein Sandøy har ikke mye til overs for Offshorekameratene. Fisk Fotball er sjanseløs når motstanderen både har myndighetene og dommeren i baklomma.

Trygg sektor på opprørt hav?
2009 kan bli et hyggelig år for norsk fiskerinæring — krise eller ikke krise, mener Kolbjørn Giskeødegård. Usikkerhetsfaktoren er etterspørselen etter fisk.

På juveljakt i oppløst krill
Hittil har eventyret kostet over en halv milliard kroner. Men Jørgen Ervik har fortsatt klokketro på at krilltråleren «Juvel» skal gjøre investorene rike.

Eksempelet Island
Mye er sikkert galt på Island. Men ikke fiskeripolitikken — uansett hvor katastrofal den fremstilles av rødgrønne politikere i Norge, mener Petur Bjarnason.

Sild i all verden
Vi har vært på sildekonferanse i Irland. Det ga inspirasjon til en artikkel om all verdens sildestammer. Og det er ikke få. Men NVG-silda er størst.

Makta rår
Selvsagt skal vi hjelpe islendingene. Men ikke ved å gi fisk. Der går grensen for norsk snillisme, mener Harald Østensjø.

Den store jubileumsfesten
2008 er et skikkelig festår. Hele seks fiskeriorganisasjoner feirer jubileum. Eldst er Oslo og Omegn Fiskegrossisters Forening og Sogn og Fjordane Fiskarlag. Begge fyller 90. Men vi har selvsagt omtale av samtlige jubilanter.

Vi som drømte om Island
Også Hans Morten Sundnes er opptatt av krisen på Island. Den har ikke fratatt ham lysten til å besøke det kriserammede landet. Islendingene klarer seg nemlig. De glemmer aldri at man er i naturen.

Norges nye overklasse
Vi over 50 utgjør 40 prosent av befolkningen, står for halvparten av forbruket og eier 70 prosent av den private formuen. Vi spiser også mest fisk, konstaterer Erik Hempel.