INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2009

 

Veterinær, bedriftsleder og høvedskvinne!
Hun er utdannet veterinær, og har jobbet med fiskehelse i en liten kvinnealder. I 2007 overtok hun som daglig leder i Aakvik Settefisk AS. Her prøver hun å få til det kompliserte samspillet mellom teknologi og biologi, som er nøkkelen til suksess i fiskeoppdrett. Brit Tørud er månedens intervjuobjekt.

   Økonomisk ragnarok
Vi finner ingen annen og mer dekkende beskrivelse. Norsk torskeoppdrett har vært et økonomisk ragnarok de siste 5 årene.

Sekkingstad jubilerer
Bård og Konrad Sekkingstad har all grunn til å smile. Sekkingstad AS feirer 20 års-jubileum, og sniker seg mot 1 milliard kroner i omsetning.Lysner det for økologisk laks?
Villa Organic og SalMar stakk av med de fem økologiske laksetil­latelsene. Nå får også den «grønne» laksen en felles EU-standard å forholde seg til.


  Les også  

Duellen
Benjaminsen vrs. Ulriksen
Daglig leder Rolf Benjaminsen i Labora AS i Bodø har klort seg fast siden august. Skjønt klort seg fast; Rolf har dokumentert ekstraordinært solide kunnskaper, og det er ikke tilfeldig at han fortsatt henger med. Men nå møter han en kar som knapt har gjort annet de siste fire årene enn å samle seg kunnskaper om fisk og havbruk. Også Vidar Ulriksen har klort seg fast. Ikke siden Olaf Grønås i 1960 har en statssekretær «overlevd» sjefen. Den bragden kopierte Vidar i høst. Hvordan kampen endte kan du
finne ut ved å trykke på overskriften.

Vel spådd!
Først spådde nf’s blå at Helga Pedersen ville takke for seg. Så utropte vi Lisbeth Berg-Hansen som arvtaker om de rødgrønne fikk fornyet tillit. Begge deler slo jammen til.

Det lysner av Dag
Øystein Sandøy er full av godord. TV-serien «Den leiken den ville han sjå» om norske fiskerier er fantastisk flott reklame og TV på sitt aller beste.

Kronekurs til begjær — og besvær!
Mens resten av verden slet med finanskrise, kunne fiskeri- og havbruksnæringens aktører juble over valutakursene. Men det som synes for godt til å være sant, er ofte det. Nå vender verden tilbake til det normale, skriver Kolbjørn Giskeødegård.

Kampen om førstehånds- markedet
Fiskerne liker det ikke, men diskusjonen om Råfiskloven tar aldri slutt. I forrige nummer konstaterte vi at loven står sterkt også blant kjøperne, men at mange vil praktisere den på en annen måte. Her kommer forsker Torbjørn Lorentzen med en grundig analyse av sildelagets auksjonssystem. Står det for fall?

Næringshager gir marin vekst
I Norge har vi ialt 55 næringshager. Langt fra alle har marine innslag, men de som har det er viktige støttespillere for innovasjon og ny utvikling langs kysten.

Sildabyen Haugesund?
Spørsmålstegnet hører definitiv med. Bortsett fra sildajazz og verdens lengste sildebord, er det nemlig langt mellom sildebitene i en by som i sin tid ble tuftet på havets sølv.

Departementer med fiskesmak
Norge tilhører den eksklusive klubben av land med et rendyrket Fiskeri- og havbruksdepartement. De fleste andre har slått fisken sammen med landbruk eller miljø.

Er trålfiske alltid farlig?
Petur Bjarnasson slår et slag for trålfisket. Han er bekymret over den ensidige, feilaktige og negative beskrivelsen av dette fisket.

Lakseeventyret — saga blott?
Journalist Svein Aam i «Sunnmørsposten» har skrevet bok om laksefisket. Som frelst stangfantast i Ørsta gir han lakselusa og oppdrettsfisken mye av skylden for at elvefisket svikter. Hans Morten Sundnes kommenterer.

Namibia satser på oppdrett
Vi har møtt Namibias fiskeriminister. Han håper norske investorer kan bidra til å utvikle fiskeoppdrett i landet.