INNHOLD

"Norsk Fiskerinæring" nr. 9 – 2010

 

 

Trude på SINTEF
Hun er oppvokst på Lillehammer og er utdannet sivilagronom. Likevel ble det fisk og havbruk til slutt. I 2010 er det 20 år siden hun begynte å jobbe med fisk. I dag er Trude Olafsen seniorrådgiver i SINTEF Fiskeri og havbruk i Trond­heim, og jobber blant annet med miljø, rekruttering, restråstoffer og marin ingrediensindustri.


Fisk og havbruk i Ryfylke
Med smått og stort vil fiskeri- og havbruksnæringen i Ryfylke omsette for nesten 2 milliarder kroner i 2010. Marine Harvest er størst.


Laks nr. 10 millioner
Kina er verdens største fiskerinasjon. Vi har besøkt «midtens rike», som i år kjøper fisk fra Norge for 2,5 milliarder kr.. Her jubler en gjeng fra Eksportutvalget sammen med Lisbeth.Lukkede anlegg?
I dag avviser FHL lukkede oppdrettsanlegg. Men om næringen ikke får bukt med lus og rømming, kan Oddekalv få rett før vi vet ordet av det.


  Les også  

Ringnotredernes Kystforbund
Styret i Fiskebåtredernes Forbund hadde ikke gjort hjemmeleksen godt nok. Vedtaket om å øke maksgrensen for antall basistonn i ringnotflåten, førte til et ras av utmeldelser. Nå prøver man å ro seg til land. Den båten bør opprørerne møte!


Møte i krigskabinettet
Vi er i ferd med å miste en hel generasjon fiskere. Og ennå henger store deler av det politiske miljøet i Norge fast i tesen om «hver mann sin båt». Utpå vinteren inviterer linerederne i Måløy til en storstilt sammenkomst. Kommunikasjonen skal gå nedenfra og opp, forsikrer Øystein Sandøy.

Når markedet vokser raskere enn tilbudet
Etterspørselen etter laks er knallsterk. Folk kjøper som aldri før selv om prisene stiger, konstaterer Kolbjørn Giskeødegård. En viktig forklaring er at prisene på kjøtt har steget med 25-50 prosent de siste fire årene.  

40 millioner i statlig tilskudd
Siden 1995 har Aker Seafoods investert mellom 2 og 3 milliarder kroner i norske fiskeribedrifter. Tilskuddet fra det offentlige er 70-75 millioner kroner. Ingen kan si at staten har gravd dypt i lommeboken for å bistå.

Om naturlover og fiskeriorganisasjoner
Han skriver det ikke direkte, men Petur Bjarnason lar det skinne tydelig gjennom at fiskeribyråkratiet i Norge er langt mindre effektivt enn på Island. I sum er det nok likevel bedre.

Tilapia — en alvorlig utfordrer
For 25 år siden var det knapt noen i Norge som hadde hørt om tilapia. I dag nærmer produksjonen seg 3 millioner tonn på årsbasis. Spørsmålet nå er om tilapia for alvor skal entre det europeiske markedet, skriver Erik Hempel.

Gigantisk brønnbåt til Nordlaks
B/B «Bjørg Pauline» måler 70 meter, kan laste 300 tonn fisk og kostet 200 millioner kroner.

Census of Marine Life
Månedens utgave av «Fisk og Forskning» tar for seg det vidløftige forskningsprogrammet Cencus of Marine Life, som minst har doblet menneskehetens felles viten om livet i havet.